Eva-Lena Jansson

Öppet brev till Hjärnfondens styrelse

Publiceringsdatum: 13 september 2023

Den 11 september valde jag att skriva ett öppet brev till Hjärnfonden med anledning av deras annonsering via Google. Det öppna brevet publicerades på min Facebook-sida, det mejlades till Hjärnfonden och Svensk Insamlingskontroll för 90-konton. Bakgrunden till mitt öppna brev var att jag fått återkommande rapporter om medlemmar med flera som hört av sig med frågor om minnesgåvor till Parkinsonfonden.

Utdrag från det öppna brevet:

Parkinsonförbundet och Parkinsonfonden är två skilda juridiska organisationer, men har ett nära samarbete. Frågorna från Parkinsonförbundets medlemmar och andra har allt som oftast handlat om att man inte fått bekräftelse på sin gåva och vid kontrollfråga om vilket konto som man satt in pengar på har det nästan uteslutande varit Hjärnfondens konto som man skickat sin gåva till trots att var Parkinsonfonden som avsågs.

Hur kan det komma sig att alla dessa personer som velat skänka en gåva till Parkinsonfonden satt in pengar Hjärnfondens konto? Svaret är ganska enkelt. Om man googlar Parkinsonfonden så kommer Hjärnfonden upp som första sökalternativ, inget fel i sig eftersom Hjärnfonden betalar för detta. Men om man sedan granskar annonsen så inser man att alldeles för många tror sig ha hittat länk till Parkinsonfonden och när man klickat på Parkinsonfonden minnesgåva kommer man till Hjärnfondens hemsida med rubriken minnesgåva.

Senare samma dag som mitt öppna brev publicerades, hörde Hjärnfonden av sig på telefon och bad om ursäkt för detta samt publicerade ett svar på min Facebook-sida. Svaret från Hjärnfonden på det tillvägagångssätt som annonsen tillkommit har dock ifrågasatts av flera personer som har kompetens på området.

Jag valde då att googla på Parkinson Foundation (en annan forskningsfond som fokuserar på Parkinson) och på Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond (Parkinsonfonden juridiska organisationsnamn) och resultatet vid båda sökningarna blev att Hjärnfonden blev första träff. När jag redovisade detta på Facebook så återkom Hjärnfonden och meddelade att man tagit bort även dessa sökord.

Jag vill vara tydlig med att det är angeläget och välkommet med alla bidrag till forskning om Parkinsons sjukdom, oavsett vilken forskningsfond som får ta del av bidrag från gåvogivare.  Men det är inte acceptabelt att den som vill ge en gåva till Parkinsonfonden inte blir vilseledd att ge gåvan till en helt annan mottagare.

Eva-Lena Jansson, ordförande Parkinsonförbundet och ledamot i Parkinsonfonden