Närbild på en äldre man med hakan handen

Om du inte är nöjd med vården

Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienter och närståendes klagomål och synpunkter.

Patientnämnden

Patientnämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienterna att få sina klagomål besvarade av vårdgivarna, men de ska också bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. 

Du kan kostnadsfritt vända dig till patientnämnden. Patientnämndens uppgift är att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Mer information om patientnämnden

Information från Vårdguiden om hur man lämnar klagomål

Information från Socialstyrelsen om hur man lämnar klagomål