Gula tulpaner med blå bakgrund
Halland

Parkinson Varberg

Parkinsonföreningen i Varberg är en nystartad förening. Vi är inriktade på att förmedla information, social gemenskap och möjlighet till fysisk aktivitet för personer med Parkinson och deras anhöriga.

Föreningen har 68 medlemmar, varav 24 är anhöriga.
Vi har under hösten haft besök av dietist, logoped och fysioterapeut och kommer under våren att få besök av både neurolog + sköterska och tandhygienist.

Under våren har vi fått möjlighet att träffas regelbundet i Varbergs bordtennisklubbs lokaler två timmar / vecka. Här har vi gott om tid för både spel och social samvaro.

För den som uppskattar dans, balans och rörelser till musik, erbjuds möjlighet till att delta i en grupp, som under våren kommer att ha nio träningstillfällen. Tanken är att vi framöver ska kunna göra både studiebesök och utflykter.

Vid både medlemsträffar och fasta aktiviteter lägger vi stor vikt vid den sociala
gemenskapen.

Du är välkommen att delta och forma föreningen.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Dagny Berglund

Telefon: 073-992 90 42

E-post: berglunddagny@gmail.com