En panoramabild kongressdeltagare som sitter vid bord

För förtroendevalda

Här finns informationsmaterial, blanketter, mallar för bland annat protokoll och annat som rör verksamheten i förbundet och föreningarna.

Folder med medlemsansökan

Här kan du ladda ner och själv trycka upp en folder med kortfattad information om Parkinson och medlemskapet i Parkinsonförbundet. Innehåller också en blankett för medlemsansökan.

Ladda ner foldern med medlemsansökan

Folderns fyra sidor

Informationsflyer Världsparkinsondagen

Ladda ner informationsflyern här

Flyer med information

Broschyrer 

Trycksakerna kan läsas digitalt på sidan "Butiken" eller i de flesta fall beställas i tryckt format från förbundets kansli.

Till Butiken


Parkinsonförbundets stadgar

Innehåller stadgarna för förbundet och föreningarna på regional och lokal nivå.

Parkinsonförbundets stadgar

Stadgar

Bra att veta för dig som sitter i styrelsen

Hur man förbereder och genomför ett årsmöte, lägger upp en årsplan för föreningsarbetet och andra nyttiga tips.

Broschyren Bra att veta för dig som sitter i styrelsen

Policys

Policy för Parkinsonförbundets samarbeten med företag

Resepolicy

 

Presentationsmaterial

Presentation av Parkinsonförbundet (Powerpoint)

En powerpoint-presentation av Parkinsonförbundet att ladda ner.

Presentation av Parkinsons sjukdom och behandlingar (Powerpoint)

En powerpoint-presentation om Parkinsons sjukdom och behandlingar att ladda ner.

Länsföreningarnas loggor

Här finns de nya logotyperna till våra 24 länsföreningar.

Dokumentmallar 

Här nedan finns mallar som kan användas i det lokala föreningsarbetet.

Kallelse till årsmöte

Dagordning för årsmöte

Motion

Mötesprotokoll

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse

Handlingar som länsföreningarna och lokalföreningarna ska skicka in till kansliet efter sina årsmöten:

  1. Föregående års Verksamhetsberättelse
  2. Föregående års Ekonomiska redovisning
  3. Revisionsberättelse för föregående år
  4. Protokoll konstituerande möte för innevarande år
  5. Protokoll årsmöte för innevarande år
  6. Verksamhetsplan för innevarande år
  7. Budget för innevarande år

Att söka ekonomiskt stöd och bidrag

Allmänna arvsfonden har en bra sida med tips på var man kan söka ekonomiskt stöd för olika aktiviteter i föreningslivet.

Här är länken till Allmänna arvsfondens tips

Påverkansarbete

På Funktionsrätt Sveriges webbsida finns också en Verktygslåda för påverkansarbetet som kan vara till hjälp när man ska uppvakta politiker och tjänstemän.

Reseräkning och utlägg.pdf

Reseräkning och utlägg.xlsx

Den här blanketten använder du för redovisning av resekostnader och andra utlägg.