Vita tulpaner
Uppland

Välkommen till Norrtälje parkinsonförening!

Föreningen verkar för att parkinsonsjuka och anhöriga i Norrtälje har en mötesplats där de får information och har möjlighet att träffa likasinnade.

Detta sker bland annat genom att föreningen anordnar samtalsträffar, medlemsmöten och utflykter. Ordförande och vice ordförande i föreningen deltar aktivt i samarbete med Norrtälje kommun och Tiohundra avseende frågor som rör funktionshindrade och äldre.

Höstprogram 2023

Våra medlemsmöten har vi i stora samlingssalen, ROS, Hamnvägen 12, Norrtälje. Fredagar klockan 13.00-15.00. Där bjuder vi på kaffe och smörgås och har lotteri.

25 augusti: Vi har vårt första möte för hösten. Lovisa Larsson besöker oss och berättar om verksamheten på Tiohundras Öppen Rehab.   

20 september: Vi träffas kl 13.00 på Havspiren för att äta en gemensam lunch. Anmälan till Per Hall, tel 076-818 63 15 senast 8 september.

20 oktober:  Vi får besök av parkinsonläkaren och geriatrikern dr Otto Slätis.

17 november:  Jurist Maria Sellin Stålkrantz från Roslagens Sparbank kommer och informerar om framtidsfullmakt

8 december: Vi äter en jullunch med gott tillbehör och betalar själva 150 kr  (icke-medlemmar 250 kr) resten bjuder föreningen på. Sång och musik med tomten Olle Forsberg och sällskap. Lotteri med fina vinster. Anmälan till Pia Undmark 070-328 95 23 senast den 30 november.

Välkomna!

Styrelsen

Vi samarbetar med ABF.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Olle Undmark, ordförande

Telefon: 070-246 49 59

E-post: olle.und@hotmail.com

Gula tulpaner med blå bakgrund

Samtalscirklar

Under hösten startar våra samtalscirklar igen. Den ena leds av Olle Undmark och är för personer med Parkinson. Samtidigt leds en cirkel av Pia Undmark för anhöriga och närstående.

Tre personer spelar bordtennis

Pingis

Vi börjar igen den 25 augusti med höstens pingis och boxboll. Att spela pingis ger en bra balansträning och trevlig social samvaro. Gamla och nya deltagare är välkomna.

Aktuellt

 • Öppen föreläsning – från diagnos till avancerad behandling

  För att öka kunskapen om såväl Parkinson som avancerad behandling så har förbundets ledning, i samarbete med länsföreningarna, påbörjat en föreläsningsserie som startade i Örebro den 7 november.

  Publiceringsdatum: 21 november 2023

 • Ultraljudsbehandling

  Fokuserat ultraljud med ledning av magnetresonanstomografi (MRgFUS) är en engångsbehandling som orsakar vävnadsdöd med hjälp av värme. Metoden används mot tremor som alternativ till DBS i exempelvis Danmark och Finland, men inte i Sverige. Svenska riktlinjer saknas och därför belyses nu frågan i en rapport från Region Skåne.

  Publiceringsdatum: 20 november 2023

 • Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkemedelslagstiftning

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på EU:s läkemedelslagstiftning, det så kallade läkemedelspaketet.

  Publiceringsdatum: 20 oktober 2023

 • Förbundet lämnar ett remissyttrande om bättre tillgång till hälso- och sjukvård

  Parkinsonförbundet har lämnat remissyttrande på Ds 2023:23: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

  Publiceringsdatum: 20 oktober 2023

 • Anhörigwebbinarium

  Torsdag 12 oktober sände Parkinsonförbundet ett digitalt seminarium för förbundets anhörigmedlemmar. Webbinariet spelades in och kan ses här.

  Publiceringsdatum: 13 oktober 2023

 • Eva-Lena Jansson

  Öppet brev till Hjärnfondens styrelse

  Den 11 september valde jag att skriva ett öppet brev till Hjärnfonden med anledning av deras annonsering via Google. Det öppna brevet publicerades på min Facebook-sida, det mejlades till Hjärnfonden och Svensk Insamlingskontroll för 90-konton. Bakgrunden till mitt öppna brev var att jag fått återkommande rapporter om medlemmar med flera som hört av sig med frågor om minnesgåvor till Parkinsonfonden.

  Publiceringsdatum: 13 september 2023

 • Nordiskt möte i Helsingfors

  Det årliga mötet i Nordiskt Parkinsonråd hålls den 5-7 september i Helsingfors. Nordiskt Parkinsonråd är ett samarbete mellan de nordiska parkinsonföreningarna, som organiserar och arbetar för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. Nordiska Parkinsonrådet består av: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island och Färöarna.

  Publiceringsdatum: 06 september 2023

 • En grönfärgad neuron

  Lewykroppsdemens kan upptäckas innan symtom

  Lewykroppssjukdom är den näst vanligaste formen av neurodegenerativa hjärnsjukdomar efter Alzheimer sjukdom. En forskargrupp från Lund universitet visar nu att sjukdomen, med hjälp av ett ryggvätskeprov, kan upptäckas innan symtom. Deras fynd visar också att nedsatt luktförmåga är starkt kopplat till Lewybodysjukdom redan innan andra tydliga symtom hunnit utvecklats.

  Publiceringsdatum: 03 augusti 2023

 • Eva-Lena Jansson

  Parkinson, politik och pingis

  Onsdagen den 28 juni arrangerar Parkinson Gotland ett medlemsmöte med Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson.

  Publiceringsdatum: 22 juni 2023

 • Riksdagsseminarium om hjärnan

  Parkinsonförbundet deltog i en stor sammankomst tillsammans med övriga patientorganisationer i Riksdagens andrakammarsal för att diskutera förslaget ”En plan för hjärnan”.

  Publiceringsdatum: 15 juni 2023

Styrelse Norrtälje parkinsonförening

Ordförande
Olle Undmark
Telefon: 070-2464959
e-post: olle.und@hotmail.com

Kassör 
Kersti Ahlberg
Telefon: 0705-893339
e-post: kersti@ahlberg.cc

Ledamöter
Per Hall
Telefon: 0176-55792
e-post: hall_per@hotmail.com

Pia Undmark
Telefon: 070-3289523
e-post: pia.und@hotmail.com

Gun-Britt Hedberg
Telefon: 070-5387334
e-post: gun-britt-hedberg@hotmail.com

Gunnar Bergman
Telefon: 070-480 74 22
e-post: eva.gunnar1317@gmail.com

Suppleanter
Kerstin Jansson
Telefon: 070-200 89 28
e-post: kerstin.goran@gmail.com

Ylva Wattman
Telefon: 073-821 81 11
e-post: ylva.wattman@hotmail.com

 

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva