Poddavsnitt om vårdbemötande

Hur blir du bemött av vården?

I detta avsnitt, nr 46, av Parkinsonpodden hör du Anna Forsberg, sjuksköterska och professor i vårdvetenskap, om vikten av att du som patient blir bemött som individ med just dina specifika behov. Det kallas personcentrerad vård. Du hör också Lina Rosengren, ST-läkare, som doktorerat på ämnet, ”Livstillfredsställelse trots Parkinsons sjukdom”. Ett avsnitt av Parkinsonpodden om vad bemötandet betyder för vårt mående.

Detta avsnitt har möjliggjorts med stöd från AbbVie. AbbVie har ingen påverkan på programval eller innehåll.

Parkinsonpodden avsnitt 46

Lyssna på avsnittet

Samtliga tidigare avsnitt av Parkinsonpodden
finns där poddar finns.