Vita tulpaner

Medlemsförmåner

Det finns många fördelar med att bli medlem i Parkinsonförbundet. Förutom alla medlemsaktiviteter som våra lokala föreningar arrangerar, kontakten med andra och tidskriften Parkinsonjournalen, omfattas alla medlemmar av en olycksfallsförsäkring.

Folksams hemsida

Organisationsförsäkring

Parkinsonförbundet har en samlingsförsäkring som även innehåller en deltagarolycksfallsförsäkring hos Folksam via Funktionsrätt Sverige. Den innebär att förtroendevalda och deltagare som drabbas av olycksfall vid verksamhet anordnad av förbundet (inklusive förbundets läns- och lokalföreningar) kan erhålla ersättning ur denna.

Länk till information om organisationsförsäkringen

Olycksfallsförsäkring

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. För mer information om försäkringen kontakta försäkringsbolaget, Unik försäkring.

Vill du anmäla en skada?

Ring skadeavdelningen på telefon: 010-330 02 17
Uppge försäkringsnummer: 42 34 15

Blankett för skadeanmälan

Försäkringsvillkor 2020