En rabatt med lila tulpaner
Kalmar län

Välkommen till Parkinson Kalmar län!

I vår förening får du träffa personer som befinner sig i samma situation som du. Du får information och råd om sjukdomen och behandlingsprinciper. Vårt mål är att visa att vi kan, och att vi gör mycket själva för att leva ett aktivt liv trots Parkinson.

I Parkinson Kalmar län finns två lokalföreningar; en i Kalmar och en i Västervik.

Vår kontaktperson för nätverket Yngre Parkinson (för dig som har Parkinson och är under 67 år) är Helene Carlsson, telefon: 073-183 25 38. e-post: helene.c@hotmail.com

Kontaktinformation

Ordförande: Anne Johansson

Telefon:  070-7342945

E-post: anne53@live.se

Kassör: Birgitta Strümpel

Telefon: 076-1097870

E-post: birgitta.strumpel@gmail.com

Org.nr 802433-2093
Bankgiro nr 5980-8386

Aktuellt i vår förening

 • Flera människors händer lagda på varandra

  Studiecirkel att leva med Parkinson

  Nu startar vi en parkinsonskola. En studiecirkel i samarbete med Vuxenskolan. Går det att må bra trots en kronisk sjukdom? Vi kommer att dela våra egna erfarenheter och du får låna och läsa böcker om Parkinsons sjukdom.

Kommande aktiviteter

 • Kalmar län

  Årsmöte lokalföreningen i Kalmar

  24 februari 2024, kl 12:30-14:30
  Oxhagshemmet, S:t Kristoffers väg 3

  Dagen börjar med lunch på restaurang Oxen. Därefter följer årsmötesförhandlingar. Sedan har vi Rösten i fokus. Röstvård – träning. Sjunga är bra! Allsång med Birgitta. Vi behöver veta hur många som kommer. Anmäl till Rita före 19 februari. ritanilsson300@gmail.com , tel. 070-386 61 74.

 • Kalmar län

  Årsmöte Parkinson Kalmar län

  2 mars 2024, kl 12:00-14:00
  Hotell Corallen, Oskarshamn

  Vi startar med en god lunch. Därefter följer årsmötesförhandlingar och ett föredrag om Parkinsons sjukdom av neurolog Pelle Söderström, Västervik.

 • Kalmar län

  Musik på Tic-huset

  17 april 2024, kl 13:30-15:30
  Tic-huset

  Spf-kören i Lindsdal under Birgittas ledning bjuder på Lasse Berghagens sånger. Föreningen bjuder på fika.

 • Kalmar län

  Vårlunch i Färjestaden

  15 maj 2024, kl 13:00-15:00
  Restaurang Epok, Färjestadens hamn

  Vårens sista träff lägger vi i Färjestadens hamn. Vi träffas på restaurang EPOK längst ut i hamnen. Där äter vi en god lunch och ser ut över Kalmarsund. Du anmäler dig genom att betala 70 kronor till bg 5762-6020 eller swish 076-1097870 senast 8 maj.

Aktuellt

 • Gula tulpaner med blå bakgrund

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkarintygets betydelse

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på Betänkandet av Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (SOU 2023:48) − Rätt förutsättningar för sjukskrivning.

  Publiceringsdatum: 21 februari 2024

 • Parkinsonförbundet i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

  Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson och generalsekreterare Jenny Lundström har efter ansökan beslutats att väljas in i Läkemedelsverkets patient-och konsumentråd.

  Publiceringsdatum: 15 februari 2024

 • Parkinsonförbundet lämnar remissvar på betänkande om arbetsskadeförsäkringen

  Parkinsonförbundet har lämnat remissyttrande på Arbetsskadeutredningens betänkande om förändringar i arbetsskadeförsäkringen. (SOU 2023:53, En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet).

  Publiceringsdatum: 18 januari 2024

 • Öppen föreläsning – från diagnos till avancerad behandling

  För att öka kunskapen om såväl Parkinson som avancerad behandling så har förbundets ledning, i samarbete med länsföreningarna, påbörjat en föreläsningsserie som startade i Örebro den 7 november.

  Publiceringsdatum: 21 november 2023

 • Ultraljudsbehandling

  Fokuserat ultraljud med ledning av magnetresonanstomografi (MRgFUS) är en engångsbehandling som orsakar vävnadsdöd med hjälp av värme. Metoden används mot tremor som alternativ till DBS i exempelvis Danmark och Finland, men inte i Sverige. Svenska riktlinjer saknas och därför belyses nu frågan i en rapport från Region Skåne.

  Publiceringsdatum: 20 november 2023

Parkinsonlinjen

Du som har Parkinson eller är närstående kan prata med andra i samma situation. Den som svarar har tystnadsplikt.

Ring 08-666 20 77

Måndag och onsdag kl. 19-21
Tisdag och torsdag kl. 10-12

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva