Västernorrland

Välkommen till Parkinson Medelpad!

Parkinson Medelpad är en lokalavdelning till länsföreningen Västernorrland, under Parkinsonförbundet.

Parkinson Medelpads verksamhet inriktas mot att socialt och fysiskt aktivera medlemmarna genom att anordna intressanta medlemsmöten och trevlig underhållning. Föreningen avser att fortsätta att ordna samtalsgrupper, anhörigträffar, körsång/röstvård, boxning, utflykt och/eller studiebesök samt julfest med mera. Alla ska känna sig delaktiga och välkomna i föreningen.

Till Parkinson Västernorrlands sida

Kontaktinformation

E-post: medelpark@gmail.com

Mona Creutziger, ordförande, telefon: 070-663 42 46

Karin Höiby, vice ordförande, telefon: 070-6070840

Våra aktiviteter

 • Medelpad

  Medlemsmöten

  Måndag 9 oktober kl 13.00-15.00 Odd Fellows lokal Nytorget 4 Anders Engelholm MAS i Härnösand föreläser Blåsdysfunktioner - vanligare än man tror. Om Inkontinens Föreläsningen sänds även digitalt klockan 13.00 - ca.14.00, en Teamslänk mailas ut till medlemmarna.

 • Gula tulpaner med blå bakgrund
  Medelpad

  Samtalsgrupp för kvinnor med Parkinson

  Samtalsgrupp för kvinnor med Parkinson. Träffar utan anhöriga. Vi bjuder på fika. Vi ses följande onsdagar: 20/9, 11/10, 1/11, 22/11och 13/12.

 • Medelpad

  Parkinsonboxning

  Parkinsonboxning i samarbete med Sundsvalls boxningsklubb. Vi startar onsdagen den 23 augusti.

 • Medelpad

  Parkinsång - röstträning

  Kom och sjung med oss och träna din röst. Gun East leder vår röstträning och kör.

 • Medelpad

  Mera LIV - för lugnt inre välmående

  Övningarna syftar till att uppnå ett inre stressbefriat lugn och motverka hjärntrötthet. Du kan delta hemifrån eller via storbildskärm på Vuxenskolan.

 • Medelpad

  Snackkafé för anhöriga

  Anhöriga träffas för att dela erfarenheter och stödja varandra. Vi bjuder på fika. Träff endast för anhöriga.

Aktuellt

 • Eva-Lena Jansson

  Öppet brev till Hjärnfondens styrelse

  Den 11 september valde jag att skriva ett öppet brev till Hjärnfonden med anledning av deras annonsering via Google. Det öppna brevet publicerades på min Facebook-sida, det mejlades till Hjärnfonden och Svensk Insamlingskontroll för 90-konton. Bakgrunden till mitt öppna brev var att jag fått återkommande rapporter om medlemmar med flera som hört av sig med frågor om minnesgåvor till Parkinsonfonden.

  Publiceringsdatum: 13 september 2023

 • Nordiskt möte i Helsingfors

  Det årliga mötet i Nordiskt Parkinsonråd hålls den 5-7 september i Helsingfors. Nordiskt Parkinsonråd är ett samarbete mellan de nordiska parkinsonföreningarna, som organiserar och arbetar för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga. Nordiska Parkinsonrådet består av: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island och Färöarna.

  Publiceringsdatum: 06 september 2023

 • En grönfärgad neuron

  Lewykroppsdemens kan upptäckas innan symtom

  Lewykroppssjukdom är den näst vanligaste formen av neurodegenerativa hjärnsjukdomar efter Alzheimer sjukdom. En forskargrupp från Lund universitet visar nu att sjukdomen, med hjälp av ett ryggvätskeprov, kan upptäckas innan symtom. Deras fynd visar också att nedsatt luktförmåga är starkt kopplat till Lewybodysjukdom redan innan andra tydliga symtom hunnit utvecklats.

  Publiceringsdatum: 03 augusti 2023

 • Eva-Lena Jansson

  Parkinson, politik och pingis

  Onsdagen den 28 juni arrangerar Parkinson Gotland ett medlemsmöte med Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson.

  Publiceringsdatum: 22 juni 2023

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva