En man sitter vid matbordet, blundar och håller handen mot strupen
Icke-Motoriska symtom

Problem med saliven

Den som har Parkinsons sjukdom kan få problem med både för mycket och för lite saliv i munnen.

För mycket saliv

Många upplever att de har för mycket saliv. Det beror i första hand inte på att det bildas för mycket saliv utan på svårigheter att svälja ned saliven. Den som inte har Parkinsons sjukdom sväljer några gånger i minuten utan att tänka på det, men vid Parkinsons sjukdom fungerar inte sväljningsreflexen utan saliven blir kvar i munhålan. När saliv ansamlas i munnen kan det leda till att man börjar dregla, först nattetid och sedan även på dagarna.

För lite saliv

Vissa mediciner i parkinsonbehandlingen kan ge upphov till muntorrhet. Det kan i sin tur orsaka sköra slemhinnor i munnen och dålig andedräkt, och eftersom saliven motverkar bakterier och hjälper till att hålla rent i munnen innebär muntorrhet ökad risk för karies och infektioner munnen. Muntorrhet kan också leda till munsveda, framför allt på tungan, i gommen och på läpparna. Noggrann mun- och tandhygien är då extra viktig. Vid särskilt uttalade besvär kan man genom sin läkare ansöka om ekonomisk bidrag så kallat tandvårdsstöd.