Vaskulär parkinsonism

Vaskulär parkinsonism uppstår till följd av nedsatt blodförsörjning i hjärnans basala ganglier.

Sjukdomen kan utvecklas stegvis eller uppträda plötsligt. De viktigaste riskfaktorerna är högt blodtryck och diabetes. Vaskulär parkinsonism drabbar i första hand nedre kroppshalvan och börjar ofta med gångsvårigheter i form av hasande gång med små steg, ibland bredspårig gång.