Vita tulpaner
Blekinge

Välkommen till Parkinson Blekinge!

I vår förening får du träffa personer som befinner sig i samma situation som du. Du får information och råd om sjukdomen och behandlingsprinciper. Vårt mål är att visa att vi kan, och att vi gör mycket själva för att leva ett aktivt liv trots Parkinson.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Kerstin Ringberg,
ordförande

Telefon: 0704-85 10 73

E-post: kerstin.ringberg@gmail.com

En kaffekopp uppifrån med en smiley ritad i skummet

Club Parkinson

Club Parkinson möts på Röda Korset, Lallerstedtsgatan 4, Lyckeby (vid Ingomacken). Vi bjuder på fika och har en trevlig gemenskap tillsammans. Vi träffas första tisdagen varje månad kl. 15.00-16.30. Välkomna!

Dans i Karlshamn

Regionteatern Kronoberg kommer erbjuda Dans för Parkinson kurs under 2024. Detta sker i Lokstallarna i Karlshamn.

Kommande aktiviteter

Finns inget att visa för tillfället.

Styrelse

Ordförande, Lisbeth Pritzkau, 0707 57 83 89
E-post:ramiro@bahnhof.se 

Sekreterare, Kerstin Ringberg, 070 48 510 73
E-post:kerstin.ringberg@gmail.com

Kassör, Lars-Olof Ohlsson, 072 33 064 55
E-post:laol4243@gmail.com

Ledamot Leif Jeste, 070 544 73 29
E-post: leif.jeste@gmail.com

Ledamot, Anita Karlsson, 073 05 615 44
E-post: ajek43@hotmail.se

Ledamot, Beate Günther, 073 53 436 02
E-post: sjoeliden@gmail.com

Ledamot, Viveca Svensson, 070 83 231 96
E-post: viveca.s@hotmail.se

Ledamot, Per Buchhave, 073 30 262 13
E-post: per.buchave@gmail.com

Suppleant, Yvonne Hasselberg, 073 39 177 64 

Suppleant, Hartmut Günther, 073 53 436 02
E-post: sjoeliden@gmail.com

 

 

Aktuellt

 • Gula tulpaner med blå bakgrund

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkarintygets betydelse

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på Betänkandet av Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (SOU 2023:48) − Rätt förutsättningar för sjukskrivning.

  Publiceringsdatum: 21 februari 2024

 • Parkinsonförbundet i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

  Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson och generalsekreterare Jenny Lundström har efter ansökan beslutats att väljas in i Läkemedelsverkets patient-och konsumentråd.

  Publiceringsdatum: 15 februari 2024

 • Parkinsonförbundet lämnar remissvar på betänkande om arbetsskadeförsäkringen

  Parkinsonförbundet har lämnat remissyttrande på Arbetsskadeutredningens betänkande om förändringar i arbetsskadeförsäkringen. (SOU 2023:53, En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet).

  Publiceringsdatum: 18 januari 2024

 • Öppen föreläsning – från diagnos till avancerad behandling

  För att öka kunskapen om såväl Parkinson som avancerad behandling så har förbundets ledning, i samarbete med länsföreningarna, påbörjat en föreläsningsserie som startade i Örebro den 7 november.

  Publiceringsdatum: 21 november 2023

 • Ultraljudsbehandling

  Fokuserat ultraljud med ledning av magnetresonanstomografi (MRgFUS) är en engångsbehandling som orsakar vävnadsdöd med hjälp av värme. Metoden används mot tremor som alternativ till DBS i exempelvis Danmark och Finland, men inte i Sverige. Svenska riktlinjer saknas och därför belyses nu frågan i en rapport från Region Skåne.

  Publiceringsdatum: 20 november 2023

Parkinsonlinjen

Du som har Parkinson eller är närstående kan prata med andra i samma situation. Den som svarar har tystnadsplikt.

Ring 08-666 20 77

Måndag och onsdag kl. 19-21
Tisdag och torsdag kl. 10-12

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva