Flera människors händer lagda på varandra

Vår verksamhet

Parkinsonförbundet är en ideell organisation med cirka 9.000 medlemmar i 24 länsföreningar. Vi informerar, stödjer forskning, uppmuntrar och hjälper dem som drabbats av sjukdomen. Förbundet arbetar med att förbättra förhållandena för personer med Parkinson, med parkinsonliknande sjukdomar, och deras anhöriga.

Parkinsonförbundet bildades 1986 och arbetar med opinionsbildning och lobbying mot myndigheter och politiker rörande personer med Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism.

Andra uppgifter är utbildning och information på alla nivåer, samt sociala och fysiska aktiviteter för våra medlemmar.

Förbundet är en ideell och demokratisk organisation som är religiöst och politiskt obunden. Parkinsonförbundet är en idéburen organisation utan vinstintressen. I Parkinsonförbundet är alla personer lika värda oavsett kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå, ursprung, politisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Trakasserier, förtal och diskriminering får inte förekomma inom förbundet eller i externa kontakter.

Parkinsonförbundet är den enda patientorganisation som uteslutande arbetar för att
förbättra villkoren för personer med Parkinsons sjukdom.