En äldre kvinna talar i telefon
Motoriska symtom

Röstpåverkan

De tal- och röstproblem som kan uppkomma vid Parkinsons sjukdom är framför allt monotont tal med svag röst och omotiverade pauser, men även sträv röstkvalitet, läckande/viskande röst och darrningar på rösten.

Det är även vanligt med svårigheter att artikulera, det vill säga att tala tydligt. Likaså är det vanligt att rösten läcker ut genom näsan när man talar, vilket kan göra talet svårt att uppfatta.

Dessa symtom, särskilt i kombination med minskad ansiktsmimik, kan försvåra kommunikationen och missuppfattas som irritation, ointresse eller bristande förståelse.

Det finns många olika sätt att förbättra talet, inte minst en väl avpassad behandling med levodopa. Man kan själv öka sin medvetenhet om hur man talar och träna upp sin förmåga att tala tydligt och högt. Det finns även flera metoder som lärs ut av logopeder, bland annat Lee Silverman Voice Training (LSVT). Den som har svag röst kan också ha hjälp av olika kommunikationshjälpmedel, till exempel en röstförstärkare.

Om röst- och talproblematik

Hör Fanny Silfwerbrand, logoped på neurologen på Skånes Universitetssjukhus i Malmö, och Håkan Widner, professor i neurologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Lyssna på avsnittet

Tips!

Bra röstövningar är att sjunga eller att läsa högt ur en bok.