Välkommen!

Välkommen till Parkinsonförbundet! Vi är en ideell och demokratisk organisation som verkar för att förbättra förhållandena för personer med Parkinson eller med parkinsonliknande symtom, och deras anhöriga.

Bli medlem
En rabatt med röda tulpaner

Om Parkinsons sjukdom

Parkinsonförbundets webbsidor är till för dig som har Parkinsons sjukdom, är anhörig eller arbetar inom vården. Här kan du få svar på många av dina frågor, få ny kunskap och hitta vägar till stöd.

Parkinsonförbundet i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson och generalsekreterare Jenny Lundström har efter ansökan beslutats att väljas in i Läkemedelsverkets patient-och konsumentråd.

Aktuellt

 • Gula tulpaner med blå bakgrund

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkarintygets betydelse

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på Betänkandet av Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (SOU 2023:48) − Rätt förutsättningar för sjukskrivning.

 • Parkinsonförbundet lämnar remissvar på betänkande om arbetsskadeförsäkringen

  Parkinsonförbundet har lämnat remissyttrande på Arbetsskadeutredningens betänkande om förändringar i arbetsskadeförsäkringen. (SOU 2023:53, En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet).

 • Öppen föreläsning – från diagnos till avancerad behandling

  För att öka kunskapen om såväl Parkinson som avancerad behandling så har förbundets ledning, i samarbete med länsföreningarna, påbörjat en föreläsningsserie som startade i Örebro den 7 november.

 • Anhörigwebbinarium

  Torsdag 12 oktober sände Parkinsonförbundet ett digitalt seminarium för förbundets anhörigmedlemmar. Webbinariet spelades in och kan ses här.

 • Ultraljudsbehandling

  Fokuserat ultraljud med ledning av magnetresonanstomografi (MRgFUS) är en engångsbehandling som orsakar vävnadsdöd med hjälp av värme. Metoden används mot tremor som alternativ till DBS i exempelvis Danmark och Finland, men inte i Sverige. Svenska riktlinjer saknas och därför belyses nu frågan i en rapport från Region Skåne.

 • Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkemedelslagstiftning

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på EU:s läkemedelslagstiftning, det så kallade läkemedelspaketet.

 • Eva-Lena Jansson

  Öppet brev till Hjärnfondens styrelse

  Den 11 september valde jag att skriva ett öppet brev till Hjärnfonden med anledning av deras annonsering via Google. Det öppna brevet publicerades på min Facebook-sida, det mejlades till Hjärnfonden och Svensk Insamlingskontroll för 90-konton. Bakgrunden till mitt öppna brev var att jag fått återkommande rapporter om medlemmar med flera som hört av sig med frågor om minnesgåvor till Parkinsonfonden.

Kommande aktiviteter

 • Kalmar län

  Årsmöte Parkinson Kalmar län

  2 mars 2024, kl 12:00-14:00
  Hotell Corallen, Oskarshamn

  Vi startar med en god lunch. Därefter följer årsmötesförhandlingar och ett föredrag om Parkinsons sjukdom av neurolog Pelle Söderström, Västervik.

 • Norra Älvsborg-Bohuslän

  Årsmöte

  6 mars 2024, kl 17:00-18:30
  Kvarterslokalen, Snödroppsvägen 1, Vargön och digitalt

  Kallelse till föreningens årsmöte onsdagen den 6 mars klockan 17.00 i kvarterslokalen på Snödroppsvägen 1 i Vargön och digitalt. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 • Härnösand-Kramfors-Sollefteå

  Föreläsning om benskörhet

  11 mars 2024, kl 14:00-15:00
  Vuxenskolan, Brunnhusgatan 6 i Härnösand

  Digital föreläsning om osteoporos (benskörhet). Föreläsare är överläkare Eva Oskarsson, Sundsvalls sjukhus, måndag 11 mars kl 14.00- ca 15.00

 • Västra Sverige

  Medlemsmöte

  12 mars 2024, kl 17:00-19:00
  Föreningslokalen, Storgatan 53, Göteborg

  Välkommen till medlemsmöte 12 mars klockan 17-19 i vår lokal på Storgatan 53. Program kommer senare.

En rabatt med röda tulpaner

Behöver du någon att prata med?

I vår stödtelefon kan du som har Parkinson eller är närstående prata med andra i samma situation. Den som svarar har tystnadsplikt. Ring Parkinsonlinjen 08-666 20 77.

Parkinsonjournalen tidigare årgångar

På den här sidan har vi samlat tidigare nummer av Parkinsonjournalen. Trevlig läsning!

Läs tidigare nummer

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Välkommen till vår butik

I Parkinsonförbundets butik hittar du främst böcker och broschyrer, men även presenter och hjälpmedel.

Ge en gåva till forskningen

Stöd forskningen genom att beställa en minnesgåva via Parkinsonfondens hemsida.

Blommor tecknade i vitt på en lila bakgrund

Adressändring?

Du kan själv ändra dina kontaktuppgifter genom att logga in.