Essentiell tremor

Essentiell tremor är en till viss del ärftlig neurologisk rubbning som orsakar ofrivilliga skakningar vid rörelse.

Vanligtvis uppstår skakningarna i båda händerna men även huvudet och rösten kan drabbas. Både unga och gamla kan drabbas av essentiell tremor men sjukdomen blir vanligare med stigande ålder.