Ett par glasögon i en uppslagen bok
Icke-Motoriska symtom

Synstörningar

Parkinsons sjukdom kan påverka synen på flera olika sätt, bland annat i form av nedsatt färg- och kontrastseende.

Nedsatt färgseende uppträder ofta tidigt i sjukdomen. Det försämrade kontrastseendet märks framför allt i skymning och gryning. Ett annat problem är hämning av ögonrörelserna, även blinkreflexerna, som gör att man blir trött av att läsa. Vid besvärande synstörningar bör man söka kontakt med ögonläkare för att utesluta andra, behandlingsbara orsaker.

Tips för att hantera synstörningar

  • Läs korta stycken i taget.
  • Välj en bok med stor stil.
  • Ett bokmärke, en linjal eller liknande gör det enklare att byta rad.