En tecknad bild av en hjärna i blått

Om det inte är Parkinson

De typiska symtomen vid Parkinsons sjukdom kallas parkinsonism och förekommer vid en rad olika sjukdomar. Bara omkring två tredjedelar av de som har parkinsonism har faktiskt Parkinsons sjukdom.

Diagnosen Parkinsons sjukdom kan därför inte ställas vid ett enda tillfälle utan kräver kunskap om sjukdomsförloppet, hur symtomen utvecklats över tid och hur patienten svarar på behandling.

Till de sjukdomar som kan ge upphov till parkinsonism hör multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens – sjukdomar som tillsammans kallas atypisk parkinsonism (en äldre benämning är Parkinson plus). Det förekommer även att läkemedel orsakar symtomen. Ytterligare möjligheter är demenssjukdomar som Lewykroppsdemens, vaskulär parkinsonism och Alzheimers sjukdom, andra är essentiell tremor och normaltryckshydrocefalus. I sällsynta fall kan även en hjärntumör eller en hjärnblödning ge upphov till symtom som liknar dem vid Parkinsons sjukdom. Rätt diagnos är naturligtvis en förutsättning för att behandlingen ska bli den bästa möjliga.

Broschyr om atypisk parkinsonism

Broschyren om atypisk parkinsonism

Läs broschyren om atypisk parkinsonism

Kontaktperson atypisk parkinsonism

Elisabet Berfors är Parkinsonförbundets kontaktperson för dig som har atypisk parkinsonism. Två förmiddagar i veckan går det bra att ringa till Elisabet.

Telefon: 0706-66 90 49
Tider: måndagar och fredagar klockan 9-12

Mer information

Christer Nilsson, överläkare och docent i neurologi vid Skånes universitetssjukhus, föreläser om atypisk parkinsonism.
Titta på filmen på Youtube.

Lyssna på Podden

Undersökningar för att utesluta andra diagnoser

Det finns inga enskilda undersökningar eller laboratorietester som entydigt påvisar diagnosen Parkinsons sjukdom. De flesta undersökningarna utförs istället för att utesluta andra diagnoser.

Exempel på symtom som kan tala emot diagnosen Parkinsons sjukdom

 • Dåligt svar på dopamin-stimulerande behandling
 • Snabb försämring
 • Symtom från lillhjärnan (cerebellum), framför allt störningar i balans, koordination och tal
 • Tendens att falla, tidigt i sjukdomsförloppet
 • Oförmåga att hålla blodtrycket tillräckligt högt (ortostatism) tidigt i förloppet
 • Nackmuskeldystoni, vanligen i form av framåtböjd nacke, så kallad antecollis
 • Inkontinens tidigt i sjukdomsförloppet
 • Vertikal blickpares, dvs oförmåga att rikta blicken nedåt
 • Hallucinationer tidigt i sjukdomsförloppet
 • Talsvårigheter tidigt i sjukdomen (dysartri)
 • Sväljsvårigheter tidigt i sjukdomen (dysfagi)