En person med gul kofta håller händerna på sin käppkrycka

Symtom

Parkinsons sjukdom utvecklas ofta långsamt, och symtomen varierar från individ till individ. Vissa kan få flera symtom samtidigt, för andra kommer de smygande en efter en under en längre period. Symtomen kommer när allt fler nervceller i hjärnan slutar fungera. Inte sällan är det först när symtomen blir besvärande som diagnosen Parkinsons sjukdom ställs.

Typiska symtom är relaterade till rörelser, så kallade motoriska symtom. De är bland annat långsamma rörelser, skakningar och stela muskler. Den som lider av Parkinsons sjukdom kan ha svårt att sätta igång rörelser, som att börja gå eller resa sig från en stol. Det kan även bli svårare att skriva, och rösten kan låta tunnare och svagare. I senare sjukdomsfaser är det vanligt att man rör sig långsamt och med små steg, ofta lätt framåtlutad.

Andra, så kallade icke-motoriska symtom syns inte lika tydligt men kan vara mycket besvärande för den drabbade. Till dessa symtom hör bland annat minnesstörningar, depression, svårigheter att svälja och försämrat luktsinne. Med moderna mediciner kan besvären kontrolleras bättre.  Många symtom förvärras av stress och förbättras med vila och sömn. 

Motoriska symtom

Symtomen på Parkinsons sjukdom kan variera mycket från person till person och brukar till en början vara diffusa. Ofta börjar de på ena sidan av koppen i form av skakningar, smärta eller fumlighet.

De tre främsta symtomen på Parkinsons sjukdom är rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Även försämrad balans är mycket vanligt. Dessa symtom kan medföra en mängd olika motoriska problem, bland annat svårigheter att resa sig, problem med att komma igång, gångsvårigheter, nedsatt armpendling, nedsatt ansiktsmimik  och försvagad röst. För alla rörelser gäller att de blir jobbigare, går långsammare och kräver större mental ansträngning.

Icke-motoriska symtom

Parkinson påverkar inte bara motoriken utan ger även upphov till så kallade icke-motoriska symtom. Det är till exempel vanligt med balanssvårigheter, trötthet, sömnproblem, blodtrycksfall och inkontinens. Det är inte heller ovanligt att personer med Parkinson drabbas av psykiska symtom som depression och nedstämdhet.

Vissa icke-motoriska symtom, såsom förstoppning, försvagat luktsinne och livliga drömmar kan uppträda mycket tidigt under sjukdomen – inte sällan många år före de första motoriska symtomen. Eftersom symtomen är så allmänna kan det vara svårt att koppla dem till just Parkinsons sjukdom. Oftast förstår man att något är fel först när de motoriska symtomen börjar märkas. Andra icke-motoriska symtom uppträder oftare i sena sjukdomsstadier, exempelvis problem med minne och tankeförmåga.