En äldre kvinna talar i telefon
Motoriska symtom

Minskad ansiktsmimik

Efter en tids sjukdom brukar mimiken minska och ansiktsuttrycket bli stelt, så kallat maskansikte.

Bristen på ansiktsuttryck kan försvåra kommunikationen och missuppfattas som irritation, ointresse eller bristande förståelse. Därför är det viktigt för den som drabbas att vara medveten om problemen och ge uttryck för sina känslor och reaktioner på andra sätt. Likaså är det naturligtvis mindre risk för missförstånd om omgivningen känner till att den minskade ansiktsmimiken hänger samman med sjukdomen.

Tips!

För att förbättra ansiktsuttrycket är det viktigt att träna småmusklerna i ansiktet. Grimasera, knip ihop och slappna av.