För annonsörer

Tidningen utkommer i mars, juni, september och december. Eftertryck av text endast med redaktionens tillstånd och efter överenskommelse med upphovsmannen.

Upplaga: 7.400 exemplar

Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.

  Senaste bokningsdag Materialdag Utgivning
Nr 1/2023 12 februari 16 februari 20 mars
Nr 2/2023 12 maj 16 maj 15 juni
Nr 3/2023 22 augusti 25 augusti 25 september
Nr 4/2023 1 november  6 november 4 december

Kontakta

Hanna Good, Rabalder Media
Telefon: 08-501 194 96
e-post: hanna@rabaldermedia.se

Lämna material

Annonsmaterial lämnas som tryckanpassad pdf till: annons@rabaldermedia.se

Annonsformat

Tidningens format: 215x270 mm

Helsida (22.500 kr)
Ej utfallande 207 x 262 mm.
Utfallande 223 x278 mm, utfall 4 mm.

Halvsida (11.900 kr)
Liggande, ej utfallande 191 x 115 mm.
Liggande, utfallande 219 x 134 mm.
Utfall och skärsmån 4 mm på alla håll.

Stående, ej utfallande 93 x 236 mm
Stående, utfallande 111 x 278 mm.
Utfall och skärsmån 4 mm på alla håll.

Kvartssida (6.000 kr)
Stående 93 x 115 mm.
Liggande 191 x 55 mm.

Åttondelssida (3.000 kr)
Bredd 92 mm x höjd 55 mm