En gruppbild på deltagare i ett träningspass

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson är ett nätverk för personer med Parkinson, och som är 67 år eller yngre.

Yngre Parkinson verkar inom Parkinsonförbundet och arbetar i ett nätverk för yngre personer med Parkinson. Syftet är att stärka dem genom att ge dem verktyg och kunskap att hantera livet med Parkinson samt skapa mötesarenor.

Vårt mål

Målet med nätverket är att stödja, informera och inspirera varandra inom nätverket

Det gör vi genom att:

  • skapa plattformar för att driva utvecklingsfrågor/ aktuella frågor
  • ge fler möjlighet att ta del av aktuell forskning
  • skapa möjligheter att möta personer i samma situation
  • belysa problematiken med att vara ung och få Parkinson
  • skapa en möjlighet att få juridisk rådgivning
  • vara ett ansikte utåt
  • bli fler medlemmar
  • jobba med olika projekt för att skapa möjligheter för fler att engagera sig i nätverket.
  • ha roligt tillsammans!

Yngre Parkinson-träff

Vi i Yngre Parkinson träffas varje år för att utbyta erfarenheter med varandra, prova på olika träningsformer, inhämta kunskap i olika seminarier, med mera.

Nätverksträff september 2023

Nätverksträffen för Yngre Parkinson ägde rum en helg i början av september på Ädelfors folkhögskola utanför Vetlanda.

Styrgruppen för Yngre Parkinson

Det praktiska arbetet i nätverket leds av en styrgrupp som utses av Parkinsonförbundets styrelse och består av personer från hela landet.

En kaffekopp uppifrån med en smiley ritad i skummet

Kontaktpersoner Yngre Parkinson

Yngre med Parkinson finns på många olika platser i landet. Här hittar du telefon och mejladresser till våra kontaktpersoner.

En man står på en scen och föreläser, en projektorskärm i bakgrunden

Parkinson i arbetslivet

En stor del av dem som får Parkinsons och är i arbetsför ålder, minskar sin arbetstid eller slutar arbeta helt på grund av sjukdomen. Med rätt stöd och anpassning av arbetssituationen kan många fortsätta att vara yrkesverksamma ytterligare flera år.