En rabatt med röda tulpaner
Sörmland

Välkommen till Parkinson Mellersta Sörmland!

Vi är en av tre lokalföreningar i Sörmland med säte i Katrineholm. Vi tycker bland annat att sociala kontakter spelar en stor roll för att vi ska må bra.

Mellersta Sörmland gör det möjligt för dig som medlem att medverka i en rad olika aktiviteter som förhöjer livskvaliteten. Vi anordnar exempelvis:

 • Medlemsmöten med inbjudna föredragshållare/specialister
 • Medlemsmöten med representanter från kommunen/regionen som informerar om den hjälp kommunen/regionen kan ge både sjuka och anhöriga
 • Med andra arrangörer olika aktiviteter i syfte att öka rörelseförmågan
 • Jullunch
 • Vårutflykt i det fria

Som anhörig har du också tillgång till Anhörigcentralen som anordnar bland annat temaföreläsningar. Detta är exempel på aktiviteter som vi i lokalföreningen anordnar.

Som medlem i Parkinsonförbundet får du dessutom tidningen Parkinsonjournalen fyra gånger per år.

Genom Parkinsonlinjen, telefon 08 666 20 77, kan du prata med personer i samma situation.

Kontaktinformation

Kontaktperson: Hans Lundström, ordförande

Telefon: 0722-51 19 43

E-post: hanki61@hotmail.com

Aktuellt

 • Ordförandekonferensen 2024

  Parkinsonförbundets ordförandekonferens hölls i år den 4-5 maj på Knistad herrgård, strax norr om Skövde.

  Publiceringsdatum: 17 maj 2024

 • Världsparkinsondagen 11 april 2024

  Den 11 april firas Världsparkinsondagen till minne av läkaren James Parkinson, som var den förste att beskriva det neurologiska tillstånd som senare fick namnet Parkinsons sjukdom. Runt om i landet uppmärksammas dagen på olika sätt.

  Publiceringsdatum: 11 april 2024

 • Parkinsonförbundet i Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

  Parkinsonförbundets ordförande Eva-Lena Jansson och generalsekreterare Jenny Lundström har efter ansökan beslutats att väljas in i Läkemedelsverkets patient-och konsumentråd.

  Publiceringsdatum: 27 februari 2024

 • Gula tulpaner med blå bakgrund

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkarintygets betydelse

  Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på Betänkandet av Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (SOU 2023:48) − Rätt förutsättningar för sjukskrivning.

  Publiceringsdatum: 21 februari 2024

Kommande aktiviteter

Finns inget att visa för tillfället.

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva