Progressiv supranukleär pares (PSP)

Progressiv supranukleär pares (PSP) uppstår till följd av en gradvis förstöring av hjärncellerna i basala ganglierna, hjärnstammen och förlängda märgen.

PSP förekommer inte före 40 års ålder och är mycket ovanlig före 50 års ålder. Medelåldern för insjuknande är ca 65 år. Omkring 2-3 procent av alla patienter med parkinsonism har PSP.

Vanliga tidiga symtom är gångsvårigheter och balansproblem. Plötsliga oförklarliga fall förekommer ofta. Parkinsonismen yttrar sig som minskad rörelseförmåga (hypokinesi) i båda kroppshalvorna och stelhet i framför allt nacke och bål. Tremor är ovanligt. Med tiden uppkommer synstörningar och så kallad vertikal blickpares, dvs oförmåga att rikta blicken nedåt. Även demens förekommer.

Förloppet är progressivt och snabbare än vid Parkinsons sjukdom, men utan plötsliga förändringar eller nya symtom.