En rabatt med röda tulpaner
Västernorrland

Välkommen till Parkinson Västernorrland!

I vår förening får du träffa personer som befinner sig i samma situation som du. Du får information och råd om sjukdomen och behandlingsprinciper.

Vårt mål är att visa att vi kan, och att vi gör mycket själva för att leva ett aktivt liv trots Parkinson.

Parkinson Västernorrland är en sammanslutning av medlemmar under paraplyorganisationen Parkinsonförbundet.

Vi är en självständig juridisk enhet och har en styrelse som väljs varje år vid årsmötet.
Föreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen på länsnivå. Vi utövar intressepolitik genom kontakter med politiker, myndigheter och organisationer i syfte att förbättra villkoren för personer med Parkinson i hela länet.

I Parkinson Västernorrland finns tre lokalföreningar; Parkinson Medelpad, Parkinson Härnösand och Parkinson Örnsköldsvik.

Parkinson Medelpad

Parkinson Härnösand-Kramfors-Sollefteå

Parkinson Örnsköldsvik

En kvinna håller om sitt högra ben

Föreläsning om benskörhet

Doktor Eva Oskarsson föreläser om Benskörhet - Osteoporos. Välkommen att ta del av föreläsningen måndag 11 mars kl 14.00 - 15.00

Parkinsondagar på Österåsen

Parkinson Västernorrland har tillsammans med Österåsens livsstilsmedicinska center tagit fram ett program för personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Utbildning av informatörer i Västernorrland

Har vi chans på Er... var den frågeställning vi blev inspirerade att ställa av våra engagerade kursledare Karin Höiby och Mona Creutziger vid upptaktsträffen, fredag 2 februari för oss blivande informatörer i  Västernorrlands län vad avser Parkinsons sjukdom.

En kvinna sitter på en parkbänk och tittar bort

Mera LIV = lugnt inre välmående

Välkommen till Mera LIV = lugnt inre välmående! LIV är till för dig med hjärntrötthet, som drabbats av stroke eller har Parkinsons sjukdom samt anhöriga. Du är välkommen att delta i LIV-övningar digitalt fredagar klockan 11.00-12.00 varje vecka, även hela sommaren!

Aktuellt

Parkinsonlinjen

Du som har Parkinson eller är närstående kan prata med andra i samma situation. Den som svarar har tystnadsplikt.

Ring 08-666 20 77

Måndag och onsdag kl. 19-21
Tisdag och torsdag kl. 10-12

Gula tulpaner med blå bakgrund

Bli medlem

Hos förbundet och våra föreningar får du råd och tips samt utbildning om sjukdomen, om mediciner och behandlingsprinciper som är viktiga för dig i ditt fortsatta samarbete med vården.

Bli medlem

Flera människors händer lagda på varandra

Stöd oss

Du kan stödja vår verksamhet på olika sätt. Du kan ge en gåva och du kan bli medlem i förbundet.

Ge en gåva