Ny broschyr om Atypisk parkinsonism

I den här skriften har vi samlat fakta och kunskap om Atypisk parkinsonism, tidigare även kallad Parkinson plus. Atypisk parkinsonism kräver en annan behandling och omvårdnad samt en annan framförhållning till de olika symtomen än vid Parkinsons sjukdom.

Vi vill rikta ett stort tack till parkinsonsjuksköterskan Gun Lindahl, som tog fram den första upplagan av Parkinson plus år 2004. Den faktagranskades av professor och överläkare Håkan Widner, Neurologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Lund.

Ny andra upplaga år 2024 är framtagen av Parkinsonförbundets redaktör Anna Wedin och faktagranskad av professor och överläkare Johan Lökk, geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och vid Karolinska institutet i Solna samt medicinskt ansvarig för vården i Ersta Näsbypark, profilboende för personer med Parkinsons sjukdom och äldreboende.

Broschyrens omslag

Du kan läsa broschyren här på vår hemsida eller ladda ned den.

Atypisk parkinsonism