Möte med äldre- och socialförsäkringsministern

Publiceringsdatum: 19 januari 2023

Parkinsonförbundets ledning har haft ett konstruktivt möte med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

På mötet redogjorde vi för förbundets syn på sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggande av densamma. Dessutom tog vi upp behovet av kompetenshöjning inom vård och omsorg. Mer info från mötet kommer i nästa nummer av Parkinsonjournalen