Sörmland

Välbesökt medlemsträff i Katrineholm

Parkinson Sörmland anordnade en medlemsträff i Katrineholm torsdag den 14 september. Nästan 40 personer hade mött upp till Pensionärernas hus där aktiviteten ägde rum.

Annika Laack var inbjuden föreläsare. Annika som själv har Parkinson och som skrivit böcker om sina upplevelser av sjukdomen fängslade publiken och gav upphov till många igenkännande skratt. Hon berättade bland annat om sina positiva erfarenheter av DBS (Deep Brain Stimulation).

Åhörare sitter vid bord

Under den efterföljande frågestunden betonade hon bland annat att trots allt så har sjukdomen gett henne stora möjligheter att knyta nya kontakter som hon inte annars skulle haft. Hennes råd var att låta sjukdomen skapa möjligheter att möta nya människor och upplevelser.

Efter två timmars samvaro var föreläsningen slut och Annika avtackades och mötesdeltagarna kunde gå hem med en hel del råd om hur man kan leva ett innehållsrikt liv med Parkinsons sjukdom.

 

Text. Hans Lundström

Foto: Haide Backman