Bli en vassare patientföreträdare - gå Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning

Publiceringsdatum: 20 mars 2023

Patientföreträdarutbildningen har tagits fram av Funktionsrätt Sverige och syftar till att få fler och kunniga patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt Sverige, sina egna organisationer och andra patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå.

Målgrupp för utbildningen är Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, förtroendevalda och samverkanspartners.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen är till för dig som är eller ska bli patientföreträdare och för dig som har haft olika uppdrag och vill lära dig mer. Vi hoppas att även företrädare inom andra områden kan ha nytta av utbildningen utifrån olika uppdrag.

Vi välkomnar beslutsfattare, personal i vården och övriga intresserade som vi samverkar med, att ta del av utbildningen.

Utbildningen består av fem delar. De olika delarna innehåller texter, filmer, övningar och tips. Vi hoppas att utbildningen ska ge dig värdefull kunskap och användbara verktyg i ditt uppdrag!

Läs mer och registrera dig på Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal