Gula tulpaner med blå bakgrund

Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande om läkarintygets betydelse

Publiceringsdatum: 21 februari 2024

Parkinsonförbundet lämnar remissyttrande på Betänkandet av Utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden (SOU 2023:48) − Rätt förutsättningar för sjukskrivning.

Parkinsonförbundet anser att utredningens förslag är steg i rätt riktning.

Förslagen innebär att bedömningar om behov av sjukskrivning blir träffsäkrare och att stödet för återgång i arbete förbättras. Detta bedöms ha positiva effekter för jämställdheten mellan män och kvinnor avseende sjukskrivning och i förlängningen även ekonomisk jämställdhet och jämställd hälsa.

Sjukförsäkringen ska även ge personen med Parkinsons sjukdom förutsättningar till rehabiliteringsträning, fysisk träning, samt vila så att sjukdomsförloppets progressivitet kan saktas in. Därmed minskar personens det vill säga den enskilda individens och även samhällets totala sjukvårdskostnader.

Läs hela remissvaret här