En grönfärgad neuron

Lewykroppsdemens kan upptäckas innan symtom

Publiceringsdatum: 03 augusti 2023

Lewykroppssjukdom är den näst vanligaste formen av neurodegenerativa hjärnsjukdomar efter Alzheimer sjukdom. En forskargrupp från Lund universitet visar nu att sjukdomen, med hjälp av ett ryggvätskeprov, kan upptäckas innan symtom. Deras fynd visar också att nedsatt luktförmåga är starkt kopplat till Lewybodysjukdom redan innan andra tydliga symtom hunnit utvecklats.

Lewykroppssjukdom är ett samlingsbegrepp för Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens. När rörelsesvårigheter är mer dominerande kallas sjukdomen Parkinsons sjukdom och när kognitiva funktionsnedsättningar är dominerande används begreppet Lewykroppsdemens. 

– Lewykroppssjukdom beror på att proteinet alfa-synuklein felveckas i hjärnan. När detta händer klumpar proteinet ihop sig och bildar så kallade Lewykroppar, vilket skadar nervcellerna, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus.

Tills helt nyligen kunde man inte med säkerhet avgöra om en person med rörelsesvårigheter eller kognitiva funktionsnedsättningar hade Lewykroppar i hjärnan, förrän efter denne avlidit. Men nu kan man med ett ryggvätskeprov se om personen har det felveckade proteinet. Oskar Hanssons forskargrupp har precis avslutat en stor studie som involverar drygt 1100 personer, där ingen av deltagarna initialt uppvisade några kognitiva nedsättningar eller rörelsesvårigheter. Trots det visade det sig att nära tio procent hade Lewykroppar i hjärnan enligt ryggvätskeprovet. Det går alltså att upptäcka Lewykroppssjukdom redan innan de första symptomen visar sig. 

Hela artikeln finns att läsa här, på Lunds universitets hemsida.