Dopaminagonister

Dopaminagonister är läkemedel som härmar dopaminets effekter och de kallas därför också ibland för dopaminhärmare. Syftet är alltså att läkemedlet ska ge liknande effekt på hjärnans nervceller som dopamin.

Det finns flera olika typer av receptorer (kontaktytor för signalöverföring) i hjärnans nervceller och dopaminagonisterna påverkar receptorerna olika beroende på vilket läkemedel det är. Därför kan olika dopaminagonister ge olika effekt på symtomen.

Dopaminagonisterna kan ges ensamt hos de personer som nyligen fått sin diagnos Parkinsons sjukdom. Ofta ges dock dopaminagonisterna i kombination med L-dopa. De ges vanligen i tablettform eller som kapslar. Apomorfin är en dopaminagonist som ges som injektion med penna eller infusion med pump. Det finns även ett plåster som kan tillföra kroppen dopaminhärmare.

Apomorfin

Apomorfin är en dopaminagonist dvs ett läkemedel som härmar dopamin. Läkemedlet ger alltså liknande effekter på hjärncellernas receptorer (kontaktytor för signalöverföring) som dopamin.  Apomorfin är INTE samma sak som morfin och inte ett narkotikum.

Man tar Apomorfin som injektion under huden. Läkemedlet kan tas med hjälp av en injektionspenna som gör det enkelt för personen själv eller en anhörig att ge läkemedlet och som är enkel att ha med sig. Effekten kommer snabbt, inom 5-10 minuter, och man kan därför ta en injektion om man känner att symtomen börjar komma. Medicinen kan också tillföras med en pump som för in läkemedlet under huden via en nål. Man brukar använda ett läkemedel mot illamående i början av behandlingen.