FORSKNINGSNYHETER


Träning hjälper mot balansproblem

En ny studie från Karolinska Insitutet visar att äldre personer med Parkinson kan förbättra balansen med hjälp av ett nytt träningsprogram som forskarna utvecklat»


Parkinson Café

Håkan Widner och Angela Cenci Nilsson svarar på cafégästernas frågor»

Fler videoklipp finns på BAGADILICOs youtubekanal»


Parkinsons sjukdom kan starta i magen

Nu presenterar forskare vid Lunds universitet de första direkta bevisen på att sjukdomen faktiskt kan vandra från mage till hjärna»

Parkinsonfonden stödjer denna banbrytande forskning.


Movement Disorders Kongress 2014

Örjan Skogar, överläkare, deltog i MDS-kongressen som hölls i början av sommaren. Läs hans rapport här (pdf)


Bekämpningsmedel orsak till Parkinson?

Parkinsons sjukdom är vanligare bland gotlänningar än Sveriges övriga befolkning. Sven Pålhagen som forskat på sjukdomen i tio år tror att det är bekämpningsmedel som kan orsaka sjukdomen.


Neurokirurgi – DBS

Efter några års behandling kan effekten av läkemedlen mot Parkinsons sjukdom minska, på grund av att sjukdomsprocessen fortskrider. Man bör då överväga avancerad behandling, med läkemedelspump (Apomofinpump eller Duodopa) eller neurokirurgi (DBS). Läs hela artikeln på parkinsonguiden.se


PARKINSONFONDENS NYHETSBREV

Äldre nyheter»


Vill du ge en minnesgåva?

Ring 08-666 20 78 eller ge gåvan on-line på fondens hemsida.


 

AKTUELLT


Se filmer om rehabilitering

Dagens patients senaste seminarium satte fokus på rehabilitering för patienter med kroniska sjukdomar.


BrainBus-uppropet överlämnat

Den 12 december fick sjukvårdsminister Gabriel Wikström listan på de 3422 personer som somras skrev under neurologbristuppropet i Brainbus. – Tack för att ni genom Brainbus höjer allmänkunskapen om hjärnans sjukdomar, det underlättar sjukvårdens arbete, sa ministern.

Delegationen från Brainbus bestod av Parkinsonförbundets generalsekreterare Inger Lundgren, Neuroförbundets kommunikationschef Max Ney och Brainbus projektledare Lotta Sydäng-Melin, som anförde uppropet:
– Listan består av de 3422 personer som skrev sitt namn på uppropet som vi hade i BrainBus i somras, när vi besökte drygt 30 orter i Sverige under tio veckor, sa BrainBus projektledare Lotta Sydäng-Melin och fortsatte:
– Det här är människor som skrivit på vårt upprop och kräver att regeringen gör något konkret för att åtgärda neurologbristen i Sverige.


Medel till ett friare liv!

De som har idéer som rör kunskapsprojekt, innovationer och förbättringar för personer med nedsatt rörlighet kan söka medel ur Jimmy Dahlstens fond, senast den 30 januari 2015. Läs mer i pressmeddelandet»


En ny riktning för neurologin

Neuroförbundet, Parkinsonförbundet, Svenska neurologföreningen och Dagens Medicin Agenda har under hösten arrangerat tre seminariedagar i Umeå, Göteborg och Linköping. Ett genomgående tema har varit Socialstyrelsens kommande nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. Läs rapporteringen från mötena (pdf)


 


 

Stamcellstransplantationer för parkinsonsjuka rycker allt närmare

(Lunds Universitet 2014-11-06) Ett viktigt genombrott inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer med Parkinsons sjukdom. I en ny studie presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, framtagna från stamceller. Dessa celler bär samma egenskaper som de dopaminneuroner vi hittar i den mänskliga hjärnan.
Läs hela pressmeddelandet»
Se inslaget i SVT»
 


Elbehandling gav neurokirurg nytt liv

Stefan Stråhle var länge verksam som neurokirurg vid neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men när han fick diagnosen Parkinsons sjukdom för elva år sedan lade han kniven på hyllan och började i stället ägna sig åt rehabilitering och smärt­patienter. Nu har parkinsondrabbade Stefan Stråhle själv fått nytt liv tack vare elstimulering av hjärnan. Läs artikeln i Dagens Medicin»


Brister i behandling av svårt parkinsonsjuka

Bara 22 procent av personer med svår Parkinsons sjukdom i Sverige får tillgång till behandling som är anpassad för det senare skedet av sjukdomen, det vill säga pumpbehandling eller neurokirurgi. Bäst i landet är Västerbotten med 45 procent och sämst är Värmland med 11 procent. Det visar en ny jämförelse baserad på behandlings- och läkemedelsstatistik som tagits fram av Parkinsonförbundet. Läs pressmeddelandet (pdf)


Genombrott i jakten på bot mot Parkinson

En ny möjlig och framgångsrik behandlingsmetod för Parkinsons sjukdom har tagits fram av svenska forskare i Lund. Metoden går ut på att stimulera hjärnan att hjälpa sig själv. Projektet stöds av Parkinsonfonden.

Vad forskarna vid Lunds universitet nu har gjort är att välja en helt ny inriktning som går ut på att stimulera ett protein som är en viktig del i hjärnans försvarsmekanism.

Genom att stimulera det speciella proteinet sätts ett batteri av självläkande processer igång, som bromsar sjukdomsförloppet och återställer den motoriska funktion som sjukdomen har förstört. Man kan säga att hjärnans totalförsvar har aktiverats.

Angela Cenci Nilsson har svarat på de vanligaste frågorna»

Läs mer på Sveriges Radios webb»

Mer information finns hos Lunds universitet»


Patientmakt

Syftet med den nya Patientlagen är att "stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet". Se filmen som spelades in vid seminariet "Får personer med Parkinson de resurser de har rätt till?" som Parkinsonförbundet anordnade tillsammans med Neuroförbundet i höstas.

Lämna din e-postadress!

Det är dyrt att skicka vanliga brev. Hjälp oss spara pengar genom att ge oss din e-postadress. Mejla till: parkinsonforbundet@telia.com


OPINION


Dags att ta ansvar för parkinsonvården i Sverige

Patienter med Parkinsons sjukdom får vänta länge på diagnos och är ofta missnöjda med hur de får diagnosen.  Det visar den hittills största enkätundersökningen om sjukdomen i Europa. I Sverige finns fortfarande en betydande okunskap om parkinson i sjukvården, stort behov av förbättrad tillgänglighet till specialistvård och av rätt behandling i rätt tid. Vården är dessutom oacceptabelt ojämlik, skriver Johan Lökk och Susanna Lindvall i en artikel i Läkartidningen»

Ge parkinsonpatienter i Skåne den vård de behöver! Läs hela debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet»

Magnus Carlsson, informerades inte om möjligheten att få operationen utförd snabbare i något annat län. Läs artikeln i Kvällsposten»

Se reportage om Magnus Carlsson i SVT»


Tillgången till mediciner har blivit sämre

Det har gått fem år sedan apoteksmonopolet avskaffades och privata bolag gav sig in på marknaden. Fria Tidningen har undersökt vad patientorganisationerna tycker. Nio av tolv säger att tillgången till mediciner har blivit sämre. Ingen upplever att det har blivit bättre»


Staten ger inte tillräckligt stöd till anhöriga

Riksrevisionen har granskat om staten har gett förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Slutsatsen är att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Granskningen visar att anhörigas behov av stöd ofta handlar om att den närstående får en god vård och omsorg men också om ett individanpassat och flexibelt stöd till dem själva.

Kort version av rapporten (pdf)

Hela rapporten (pdf)