FORSKNINGSNYHETER


Bekämpningsmedel orsak till Parkinson?

Parkinsons sjukdom är vanligare bland gotlänningar än Sveriges övriga befolkning. Sven Pålhagen som forskat på sjukdomen i tio år tror att det är bekämpningsmedel som kan orsaka sjukdomen.


Cellerna som reparerar hjärnan

I maj ska forskare i Lund starta nya försök med att spruta in celler från aborterade foster i hjärnan på människor med Parkinsons sjukdom. Efter flera bakslag och förseningar är det upp till bevis för den omstridda metoden. Läs artikeln i Forskning & Framsteg»


Nya nervceller i sjukdomsdrabbad del av hjärnan

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att det hos människan bildas nya nervceller under hela livet i en del av hjärnan som kallas striatum, något som skiljer oss från andra däggdjur. Bakom studien, som publiceras i tidskriften Cell, står professor Jonas Frisén som nu hoppas hitta ett sätt att stimulera nybildning av nervceller för att bota olika typer av neurologiska sjukdomar. Läs mer i Medicinsk Access»


 

Parkinsonguiden.se hittar du kunskap och vägar till stöd.


PARKINSONFONDENS NYHETSBREV

Äldre nyheter»


Vill du ge en minnesgåva?

Ring 08-666 20 78 eller ge gåvan on-line på fondens hemsida.


FAMILJELIV & RELATIONER


Det tar tid att själv förstå och acceptera att man drabbats av Parkinsons sjukdom. Hur ska man då orka berätta för andra om detta? Se partnern bli ledsen och orolig? Hur säger man till barnen? Måste man berätta? Läs mer om familjeliv och relationer»

AKTUELLT


Patientmakt

Regeringen har lagt en proposition om patientmakt. Syftet med Patientlagen är att "stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet". Se filmen som spelades in vid seminariet "Får personer med Parkinson de resurser de har rätt till?" som Parkinsonförbundet anordnade tillsammans med Neuroförbundet i höstas.


Kartlägg symtomen

Well-being Map är ett hjälpmedel för att sammanfatta sitt hälsotillstånd och beskriva symtomen över tid. Bra att ta med som underlag vid besök hos läkare eller sjuksköterska»


Vill du delta i en undersökning?

Du som har Parkinsons sjukdom inbjuds under våren 2014 att medverka i en undersökning gällande om, och i så fall på vilket sätt, sjukdomen påverkar tal och kommunikation. Undersökningen genomförs av Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. (pdf)


Nytt nummer av Parkinsonjournalen

Nu har det nya numret av Parkinsonsjournalen landat i brevlådan hos våra medlemmar. Det går också bra att läsa tidningen direkt på skärmen»


Holger – en man som aldrig fick leva

"Det har gått mer än 50 år sedan min pappa Holger dog efter att alldeles för ung ha drabbats av Parkinsons sjukdom. Jag saknar min pappa enormt. Han var en man som förvägrades sitt liv, sin kärlek och en tillvaro med en uppgift." Bo Jäghult beskriver hur svensk parkinsonsjukvård såg ut på 40- och 50-talet.

Läs mer och beställ boken här»


Förbjud hets mot funktionsnedsatta

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Funktionsnedsättning är alltså en diskrimineringsgrund, precis som alla andra.

Men medan de flesta andra diskrimineringsgrunder kan söka skydd mot våld och kränkningar i lagstiftningen om hets mot folkgrupp, saknas denna möjlighet för personer med funktionsnedsättning. Läs hela artikeln och delta i debatten på Aftonbladet.se»


Cafémöte i Lund

Kliniska prövningar och nya avancerade terapier

Här kan du se videon från Cafémöte om Parkinsons sjukdom som hölls i Lund den 15 november 2013. Medverkande: Per SvenningssonNeurologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Håkan Widner, Neurologiska Kliniken, Lund Skånes Universitetssjukhus och Jeanette Johansson som har Parkinsons sjukdom.
 


Telemedicin flyttar hem patienter

Nu testas behandling av Parkinsons sjukdom via videokommunikation på fyra universitetssjukhus i Sverige. Utprovning av ny medicin via videokontakt, gör att patienter kan stanna hemma från sjukhuset. Kent Madsén, ordförande i Parkinson Östergötland deltog i pilotprojektet. Läs mer om studien på SVT.se»


Nu kan du se föredrag från Världsparkinsonkongressen som hölls i Montreal i oktober 2013»

Är du parkinsonsjuk och i yrkesverksam ålder? Här är sidor speciellt för dig.

NYP finns också på Facebook»


OPINION


Bättre rehabilitering med tidsgränser

Många människor får inte den rehabilitering de behöver. Nu måste rätten till aktiva insatser kopplas till tidsgränserna i rehabiliteringskedjan, skriver Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Läs artikeln och följ debatten i tidningen Dagens Samhälle»


 


Kongress 2013

Läs mer om Parkinsonförbundets kongress som hölls i maj.