FORSKNINGSNYHETER


 


PARKINSONGUIDEN

Den som har Parkinson ska, precis som alla andra, äta allsidigt. Men det finns en del att tänka på när det gäller maten. Läs mer på Parkinsonguiden.


Vill du ge en minnesgåva?

Ring 08-666 20 78 eller ge gåvan on-line på fondens hemsida.


 

AKTUELLT


Information om APO-go

Det har under förra veckan funnits en hel del oro kring tillgången på APO-go (apomorfin) så här är lite information.

NordicInfu Care har under lång tid varit ansvariga för APO-go men för ett år sedan sa den leverantören upp avtalet kring APO-go och har överlämnat rättigheterna till Grünenthal. Grünenthal har ännu inte levererat några produkter på marknaden men de ska, enligt uppgift från dem själva, finnas tillgängliga från och med onsdag denna vecka (vecka 49).

NordicInfu Care kommer att fortsätta vara aktiva inom Parkinson och har alternativ till APO-go produkterna som heter Dacepton. Deras produkter finns tillgängliga på apotek och är möjliga för läkare att förskriva. NordicInfu Care har avtal med ett vårdföretag med sjuksköterskor som kan hjälpa kliniker och patienter som eventuellt  vill byta från Apo-go till Dacepton.


Nu finns riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats. Här finns en presentation av riktlinjerna. (Powerpoint)


Behov av stödjande samtal?

Läs artikeln om kuratorns tips och råd. Det finns många andra intressanta artiklar i den digitala Parkinsonjournalen. Trevlig läsning!

 


Passar dina mediciner ihop?

Nu kan Apoteket hjälpa dig att kontrollera så att dina mediciner inte krockar med varandra eller om du har flera läkemedel med samma verkan. Tjänsten heter Elektroniskt expertstöd EES och är ett hjälpmedel som farmaceuten kan använda i samband med receptexpedition. Läs mer om EES här.


 

Digitala konsultationer

Om hur det neuroligska samarbetet kan förbättras för vården av personer med Parkinson. En kortfilm från Euronews med bland annat doktor Anders Johansson, doktor Christian Carlström samt Parkinson Stockholms ordförande Eleonor Högström och Parkinsonförbundets generalsekreterare Inger Lundgren.

Du kan se kortfimen här: 


Socialstyrelsen höjer ribban

Nationella riktlinjer för MS och Parkinson ska bidra till en mer jämlik vård för nära 40 000 patienter med två av våra vanligaste neurologiska sjukdomar, skriver sju företrädare för Socialstyrelsen. Läs hela artikeln i Dagens Medicin.


 

Stamceller, cellterapi och Parkinsons sjukdom

Se Malin Parmars föreläsning om den forskning som pågår. Föreläsningen hölls i Karlstad 1 oktober 2015 och arrangerades av Parkinson Värmland.

 

OPINION


Brister i Parkinsonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.


 

 

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Yngre med Parkinson?

För dig som har Parkinson och är i yrkesverksam ålder finns nätverket NYP. På NYPs sidor kan du läsa om sådant som berör dig, exempelvis arbetslivsfrågor.