FORSKNINGS­NYHETERHär hittar du Parkinsonguiden

Medicinsk information som är granskad av specialistläkare.

Vill du ge en minnesgåva?

Om du vill ge en gåva för att hedra minnet av en avliden kan du ge minnesgåvan on-line  på Parkinsonfondens hemsida. 

Vill du uppvakta någon på högtidsdagen?

Vill du uppvakta någon kan du ge högtidsgåvan on-line på Parkinsonfondens hemsida.


 

AKTUELLT


Nytt nummer av Parkinsonjournalen ute nu!

Du kan läsa den direkt på skärmen och gamla nummer av tidningen hittar du här.


Röststärkning

Parkinsonförbundets ordförande, Eleonor Högström, berättar om hur hon stärker sin röst. Filmen är en del av kampanjen #UniteForParkinsons


Nya riktlinjer för fysioterapi

Fysioterapeuterna har tagit fram riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom.

Nu påbörjas arbetet med att sprida och implementera riktlinjerna, samt öka kunskapen om fysioterapi vid Parkinsons sjukdom genom artiklar, föreläsningar och workshops. Intentionen är att riktlinjerna ska användas av fysioterapeuter i det dagliga arbetet i mötet med personer med Parkinsons sjukdom. Läs mer på Fysioterapeuternas webbplats>>

Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom (pdf)


Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter!

Läs Vårdanalys rapport, Lag utan genomslag, Riksdagen, Om patientlagen, Socialstyrelsen, Om rättigheter och Öppna jämförelser.

 


Nya regler för klagomål på vården

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Man ska i första hand kontakta den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommer från och med nu inte att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens webbplats och på 1177.se


 

KONTAKTA OSS>>

Här finns adress och telefon till Förbundskansliet.Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.