FORSKNINGS­NYHETERHär hittar du Parkinsonguiden

Medicinsk information som är granskad av specialistläkare.

Vill du ge en minnesgåva?

Om du vill ge en gåva för att hedra minnet av en avliden kan du ge minnesgåvan on-line  på Parkinsonfondens hemsida. 

Vill du uppvakta någon på högtidsdagen?

Vill du uppvakta någon kan du ge högtidsgåvan on-line på Parkinsonfondens hemsida.


 

AKTUELLT


Nytt nummer av

Parkinsonjournalen

Sommarens nummer av Parkinsonjournalen kom ut måndag 4 juni. Alla fullbetalande medlemmar får den hem i brevlådan. Den finns även här på hemsidan som digitalt blädderexemplar.

Vi önskar alla trevlig läsning!


Information till våra medlemmar

Parkinsonförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Parkinsonförbundet genom att kontakta oss på parkinsonforbundet@telia.com. Medlemskapet i Parkinsonförbundet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Parkinsonförbundet behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Läs informationen om personuppgiftsbehandlingen här.


Utan stöd är en av tre med Parkinsons sjukdom fast i hemmet

En av tre med Parkinsons sjukdom kan inte lämna hemmet utan hjälpmedel eller personlig assistans. Men med hjälpmedel och/eller personligt stöd kan nittio procent ta sig utanför stadsgränsen. Det visar nya forskningsresultat från Lunds universitet som publiceras i den ansedda tidskriften The Journal of Gerontology Medical Sciences. Läs hela pressmeddelandet här>>


Bättre parkinsonvård i Sverige

Parkinsonförbundet har undersökt vilket genomslag Socialstyrelsens riktlinjer fått när det gäller vård och behandling av personer med Parkinson. Enligt riktlinjerna ska en person med Parkinsons sjukdom träffa en specialistläkare i genomsnitt två gånger per år. För de som har Parkinson i avancerat stadium är rekommendationen fyra besök per år. Vår undersökning visar bland annat att genomsnittspatienten får träffa en specialistläkare vid 2,6 tillfällen per år. Motsvarande siffra för år 2010 var endast 1,7 tillfällen. Men vi ser också att vården har svårigheter att förklara och göra patienterna delaktiga i planeringen av sin behandling.

Läs hela debattartikeln och se siffror från alla län här>>


Nya riktlinjer för fysioterapi

Fysioterapeuterna har tagit fram riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom.

Nu påbörjas arbetet med att sprida och implementera riktlinjerna, samt öka kunskapen om fysioterapi vid Parkinsons sjukdom genom artiklar, föreläsningar och workshops. Intentionen är att riktlinjerna ska användas av fysioterapeuter i det dagliga arbetet i mötet med personer med Parkinsons sjukdom. Läs mer på Fysioterapeuternas webbplats>>

Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom (pdf)


Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter!

Läs Vårdanalys rapport, Lag utan genomslag, Riksdagen, Om patientlagen, Socialstyrelsen, Om rättigheter och Öppna jämförelser.

 


Nya regler för klagomål på vården

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Man ska i första hand kontakta den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommer från och med nu inte att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens webbplats och på 1177.se

 

 

 

KONTAKTA OSS>>

Här finns adress och telefon till Förbundskansliet.Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Läs Parkinsonjournalen

Du kan läsa den direkt på skärmen och gamla nummer av tidningen hittar du här.