FORSKNINGSNYHETER


Bekämpningsmedel orsak till Parkinson?

Parkinsons sjukdom är vanligare bland gotlänningar än Sveriges övriga befolkning. Sven Pålhagen som forskat på sjukdomen i tio år tror att det är bekämpningsmedel som kan orsaka sjukdomen.


Cellerna som reparerar hjärnan

I maj ska forskare i Lund starta nya försök med att spruta in celler från aborterade foster i hjärnan på människor med Parkinsons sjukdom. Efter flera bakslag och förseningar är det upp till bevis för den omstridda metoden. Läs artikeln i Forskning & Framsteg»


Nya nervceller i sjukdomsdrabbad del av hjärnan

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att det hos människan bildas nya nervceller under hela livet i en del av hjärnan som kallas striatum, något som skiljer oss från andra däggdjur. Bakom studien, som publiceras i tidskriften Cell, står professor Jonas Frisén som nu hoppas hitta ett sätt att stimulera nybildning av nervceller för att bota olika typer av neurologiska sjukdomar. Läs mer i Medicinsk Access»


 

Parkinsonguiden.se hittar du kunskap och vägar till stöd.


PARKINSONFONDENS NYHETSBREV

Äldre nyheter»


Vill du ge en minnesgåva?

Ring 08-666 20 78 eller ge gåvan on-line på fondens hemsida.


 

AKTUELLT


Nu åker vi landet runt med BrainBus

Kom och besök utställningen, här hittar du hela vår turnéplan»


Genombrott i jakten på bot mot Parkinson

En ny möjlig och framgångsrik behandlingsmetod för Parkinsons sjukdom har tagits fram av svenska forskare i Lund. Metoden går ut på att stimulera hjärnan att hjälpa sig själv. Projektet stöds av Parkinsonfonden.

Vad forskarna vid Lunds universitet nu har gjort är att välja en helt ny inriktning som går ut på att stimulera ett protein som är en viktig del i hjärnans försvarsmekanism.

Genom att stimulera det speciella proteinet sätts ett batteri av självläkande processer igång, som bromsar sjukdomsförloppet och återställer den motoriska funktion som sjukdomen har förstört. Man kan säga att hjärnans totalförsvar har aktiverats.

Angela Cenci Nilsson har svarat på de vanligaste frågorna»

Läs mer på Sveriges Radios webb»

Mer information finns hos Lunds universitet»


Staten ger inte tillräckligt stöd till anhöriga

Riksrevisionen har granskat om staten har gett förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Slutsatsen är att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Granskningen visar att anhörigas behov av stöd ofta handlar om att den närstående får en god vård och omsorg men också om ett individanpassat och flexibelt stöd till dem själva.

Kort version av rapporten (pdf)

Hela rapporten (pdf)


Patientmakt

Regeringen har lagt en proposition om patientmakt. Syftet med Patientlagen är att "stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet". Se filmen som spelades in vid seminariet "Får personer med Parkinson de resurser de har rätt till?" som Parkinsonförbundet anordnade tillsammans med Neuroförbundet i höstas.


Kartlägg symtomen

Well-being Map är ett hjälpmedel för att sammanfatta sitt hälsotillstånd och beskriva symtomen över tid. Bra att ta med som underlag vid besök hos läkare eller sjuksköterska»


Cafémöte i Lund

Kliniska prövningar och nya avancerade terapier

Här kan du se videon från Cafémöte om Parkinsons sjukdom som hölls i Lund den 15 november 2013. Medverkande: Per SvenningssonNeurologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och Håkan Widner, Neurologiska Kliniken, Lund Skånes Universitetssjukhus och Jeanette Johansson som har Parkinsons sjukdom.
 


Telemedicin flyttar hem patienter

Nu testas behandling av Parkinsons sjukdom via videokommunikation på fyra universitetssjukhus i Sverige. Utprovning av ny medicin via videokontakt, gör att patienter kan stanna hemma från sjukhuset. Kent Madsén, ordförande i Parkinson Östergötland deltog i pilotprojektet. Läs mer om studien på SVT.se»


 

OPINION


Skriv under uppropet!