FORSKNINGSNYHETER


 


När man själv eller någon anhörig får Parkinsons sjukdom blir det många kontakter med sjukvård, myndigheter och andra organisationer. De kan vara statliga, drivas av landstinget, kommunen eller vara privata. Det finns mycket stöd att få men det gäller att veta vart man ska vända sig. Här hittar du information om vad varje instans ansvarar för och kan hjälpa till med.


Vill du ge en minnesgåva?

Ring 08-666 20 78 eller ge gåvan on-line på fondens hemsida.


 

AKTUELLT


De ickemotoriska symtomen missas

Personer med Parkinson träffar sin doktor som mest en enda gång om året. Enligt Parkinsonförbundets undersökning har majoriteten inte träffat en specialistsjuksköterska de senaste 12 månaderna. Detta är allvarligt eftersom vården då inte kan behandla sömnproblem, mag-tarmbesvär, smärtor och andra ickemotoriska symtom. Detta skriver Bo Erixon, ordförande och Inger Lundgren, generalsekreterare i Parkinsonförbundet i en debattartikel i Dagens Medicin.


Nytt nummer av Parkinsonjournalen

Är du fullbetalande medlem får du tidningen hem i brevlådan. Det går också bra att läsa den här på skärmen. Vill du veta mer om Parkinsondansen, läs här!

Kongress 2015 - Ny förbundsstyrelse och ordförande

30-31 maj samlades ett hundratal ombud från hela landet för Parkinsonförbundets kongress på Welcome Hotel/Barkarby Gård. Vid kongressen valdes Bo Erixon till ny ordförande. Den nya styrelsen består av (på bakre raden): Stefan Stråhle, Agnetha Hernström, Ingemar Gerbro, Bernt Johansson, Sven Pålhagen, Hans Olsson. Mellanraden: Ulla Karlsson Manhem, Susanna Lindvall (adjungerad ordförande i Parkinsonfonden), Bo Erixon, Lisa Engström, Kristina Hagström. Främre raden: Krister Karlsson, Tore Norhamn, Kirsten Sveder.
Läs mer om kongressen.


Ny förklaring till varför celler dör vid Parkinsons sjukdom

Forskare från Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet för cancerforskning beskriver i en studie en ny regleringsmekanism för så kallad autofagi, och så småningom celldöd, hos dopaminproducerande nervceller vid Parkinsons sjukdom. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience. Forskningen har finansierats genom anslag från bland andra Parkinsonfonden.


Parkinson är mycket mer än skakningar och stelhet

Lördagen 11 april, Världsparkinsondagen, presenterade Parkinsonförbundet de preliminära resultaten av en omfattande undersökning om de icke-motoriska besvären vid Parkinsons sjukdom. Det handlar om livskvalitet för personer med Parkinson och deras anhöriga. Resultaten visar på hur det som inte syns utanpå påverkar livet så att man till exempel tvingas välja bort sociala aktiviteter. De icke-motoriska sidorna av sjukdomen som t ex mag/tarmbesvär, minnessvårigheter, sömnproblem och lätta till svåra psykiska symptom. Läs hela pressmeddelandet här»

Världsparkinsondagen firas till minne av Dr James Parkinson»


Dokumentera dina symtom

Det finns flera ställen på nätet där du kan få hjälp att dokumentera dina symtom. Det är bra att ha som stöd för minnet när du träffar din läkare eller sköterska. Parkinsondagboken och Wellbeing-map är ett par av dessa. Mer information om hjälpmedel hittar du på sidan "Att leva med Parkinson"


Parkinson i arbetslivet – viktig information

Nu har vi uppdaterat sidan med information om försäkringar, intygsskrivning och annat som är bra för dig som fortfarande är yrkesaktiv. Läs om detta på NYPs sida»


Ny behandlingsprincip visar klinisk effekt

Ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa) är ett vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom. Men nu verkar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet vara en lösning på spåren för att slippa denna svåra biverkning. En behandlingsstudie som publiceras i vetenskapstidskriften Brain visar att ett läkemedel som stimulerar vissa serotoninreceptorer i hjärnan kan förhindra att L-dopa orsakar ofrivilliga rörelser»

– Det som är särskilt roligt är att vi har lyckats överföra fynd i labbet till klinisk användning, säger Per Svenningsson, som lett den aktuella kliniska studien tillsammans med Håkan Widner, professor i neurologi vid Lunds universitet.


Informationsmöten om pump- och DBS-behandlingar

Även i år genomför förbundet informationsmöten om behandlingar av Parkinsons sjukdom i avancerad fas. Mötena sker i Örebro 3 mars, Malmö 10 mars, Göteborg 22 april, Sundsvall 22 september, Halmstad 24 september och i Stockholm 5 oktober. Läs mer om mötena och hur du anmäler dig»
 

Här nedan finns en film med information om de tre behandlingsmetoderna.


Se filmer om rehabilitering

Dagens patients senaste seminarium satte fokus på rehabilitering för patienter med kroniska sjukdomar.


En ny riktning för neurologin

Neuroförbundet, Parkinsonförbundet, Svenska neurologföreningen och Dagens Medicin Agenda har under hösten arrangerat tre seminariedagar i Umeå, Göteborg och Linköping. Ett genomgående tema har varit Socialstyrelsens kommande nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. Läs rapporteringen från mötena (pdf)


Stamcellstransplantationer för parkinsonsjuka rycker allt närmare

(Lunds Universitet 2014-11-06) Ett viktigt genombrott inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer med Parkinsons sjukdom. I en ny studie presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, framtagna från stamceller. Dessa celler bär samma egenskaper som de dopaminneuroner vi hittar i den mänskliga hjärnan.
Läs hela pressmeddelandet»
Se inslaget i SVT»
 


Elbehandling gav neurokirurg nytt liv

Stefan Stråhle var länge verksam som neurokirurg vid neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Men när han fick diagnosen Parkinsons sjukdom för elva år sedan lade han kniven på hyllan och började i stället ägna sig åt rehabilitering och smärt­patienter. Nu har parkinsondrabbade Stefan Stråhle själv fått nytt liv tack vare elstimulering av hjärnan. Läs artikeln i Dagens Medicin»


Brister i behandling av svårt parkinsonsjuka

Bara 22 procent av personer med svår Parkinsons sjukdom i Sverige får tillgång till behandling som är anpassad för det senare skedet av sjukdomen, det vill säga pumpbehandling eller neurokirurgi. Bäst i landet är Västerbotten med 45 procent och sämst är Värmland med 11 procent. Det visar en ny jämförelse baserad på behandlings- och läkemedelsstatistik som tagits fram av Parkinsonförbundet. Läs pressmeddelandet (pdf)


Genombrott i jakten på bot mot Parkinson

En ny möjlig och framgångsrik behandlingsmetod för Parkinsons sjukdom har tagits fram av svenska forskare i Lund. Metoden går ut på att stimulera hjärnan att hjälpa sig själv. Projektet stöds av Parkinsonfonden.

Vad forskarna vid Lunds universitet nu har gjort är att välja en helt ny inriktning som går ut på att stimulera ett protein som är en viktig del i hjärnans försvarsmekanism.

Genom att stimulera det speciella proteinet sätts ett batteri av självläkande processer igång, som bromsar sjukdomsförloppet och återställer den motoriska funktion som sjukdomen har förstört. Man kan säga att hjärnans totalförsvar har aktiverats.

Angela Cenci Nilsson har svarat på de vanligaste frågorna»

Läs mer på Sveriges Radios webb»

Mer information finns hos Lunds universitet»

Lämna din e-postadress!

Det är dyrt att skicka vanliga brev. Hjälp oss spara pengar genom att ge oss din e-postadress. Mejla till: parkinsonforbundet@telia.com


OPINION


Dags att ta ansvar för parkinsonvården i Sverige

Patienter med Parkinsons sjukdom får vänta länge på diagnos och är ofta missnöjda med hur de får diagnosen.  Det visar den hittills största enkätundersökningen om sjukdomen i Europa. I Sverige finns fortfarande en betydande okunskap om parkinson i sjukvården, stort behov av förbättrad tillgänglighet till specialistvård och av rätt behandling i rätt tid. Vården är dessutom oacceptabelt ojämlik, skriver Johan Lökk och Susanna Lindvall i en artikel i Läkartidningen»

Ge parkinsonpatienter i Skåne den vård de behöver! Läs hela debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet»

Magnus Carlsson, informerades inte om möjligheten att få operationen utförd snabbare i något annat län. Läs artikeln i Kvällsposten»

Se reportage om Magnus Carlsson i SVT»


Staten ger inte tillräckligt stöd till anhöriga

Riksrevisionen har granskat om staten har gett förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Slutsatsen är att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Granskningen visar att anhörigas behov av stöd ofta handlar om att den närstående får en god vård och omsorg men också om ett individanpassat och flexibelt stöd till dem själva.

Kort version av rapporten (pdf)

Hela rapporten (pdf)