Parkinsonjournalen nummer 2, Juni 2022

I det här numret är temat relationer. Tre par berättar om när och hur Parkinsons sjukdom gjorde entré i deras liv, och vi får ta del av hur de hanterar vardagen tillsammans.

I en annan artikel redogörs för ett forskningsprojekt på Örebro universitet där man intervjuat äldre personer med Parkinsons sjukdom, för att försöka hitta digitala verktyg som kan underlätta sociala relationer med vänner och anhöriga.

Parkinsonjournalen landar i våra medlemmars brevlådor omkring den 9 juni.

Parkinsonjournalen gamla årgångar

På den här sidan har vi samlat alla tidigare nummer av Parkinsonjournalen. Trevlig läsning!

Eva-Lena Jansson

Den ojämlika sjukvården drabbar personer med Parkinsons sjukdom

I dagens Sverige får personer med Parkinsons sjukdom inte tillgång till den vård och behandling som de har rätt till.

Nummer 2/2022

  • Porträttet: Søren Ravnskov
  • Tema: Relationer
  • Krönika: Det är inte mer synd om mig än någon annan
  • Västmanland och Västernorrland ställer ansvariga mot väggen
  • Lös sommarkrysset