Partiledarsamtal Gabriella Ahlström moderator och bilder på olika partiledare

Partiledarsamtal

Publiceringsdatum: 12 maj 2022

Under mars och april har Funktionsrätt Sverige arrangerat en serie samtal med partiledare och andra företrädare för våra riksdagspartier.

Vi är nyfikna på var partierna står i våra viktiga funktionsrättsfrågor, men också på vad vi kan förvänta av respektive parti i regeringsställning.

I valet 2022 kommer Funktionsrätt Sverige särskilt att sätta fokus på arbetet för rätten till en jämlik hälsa. Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, levnadsvanor och en sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning.

Samtliga faktorer som påverkar hälsan är också centrala i FN:s Funktionsrättskonvention. Under partiledarsamtalen har vi därför diskuterat hälso- och sjukvård, men även frågor kring utbildningarbetslivförsörjning och andra faktorer med avgörande betydelse för livsvillkoren.

Bilden visar Gabriella Ahlström
Gabriella Ahlström

Moderator för samtalen är Gabriella Ahlström, journalist och författare.

På Funktionsrätt Sveriges webb kan du ta del av samtalen