Gula tulpaner med blå bakgrund
Värmland

Välbesökt informationsmöte

Publiceringsdatum: 21 december 2022

Den 22 november arrangerade Parkinson Värmland i samarbete med Neurologen vid Karlstads centralsjukhus (CSK) en eftermiddag om Parkinsons sjukdom. Drygt 50-talet personer mötte upp och lyssnade både på förbundets ordförande Eva-Lena Jansson och företrädare för Neurologkliniken vid CSK.

I sin välkomsthälsning framhöll Parkinson Värmlands ordförande – Ulf Germgård - att det finns en idé om att möjligen en gång per år arrangera en träff om Parkinsons sjukdom i bred mening och med stor öppenhet. Utgångspunkten är att Parkinsons sjukdom ställer krav på egna kunskaper om sjukdomen och dess behandling.

Vård och behandling av Parkinsons sjukdom underlättas av kunskaper om sjukdomen, som är världens snabbast växande hjärnsjukdom, samtidigt som den kryper ner i ålderana. Detta ställer frågor om trygghetssystemens form och innehåll.

Eva-Lena Jansson tog också upp förbundets satsningar på dess hemsida, ny faktabok om Parkinsons sjukdom samt Parkinson Journalen m m. Förbundet har en önskan om skarpare nationella riktlinjer utifrån att vården varierar mellan olika delar av landet. När det gäller avancerad behandling framhölls från klinikhåll att Värmland glädjande nog kanske är bäst i klassen.

Parkinsons sjukdom är i hög grad en anhörigsjukdom. Förbundet har nära 9 000 medlemmar varav drygt 5 000 har sjukdomen.

Det framhölls också att det händer mycket vad gäller forskning och utveckling. Betydelsen av de aktiviteter som t ex boxning, dans och målarkurser som  genomförs på lokal nivå underströks.