Gula tulpaner med blå bakgrund
Stockholm

Välkommen till Parkinson Södertälje!

Målet är att parkinsondiagnosticerade medlemmar samt anhöriga får träffa andra som är i samma situation. De får ta del av föredrag, informationsträffar, social gemenskap och medlemsmöten. I och med detta finns möjligheter till samtalsstunder med erfarenhetsutbyte. Allt detta kan hjälpa medlemmarna att bryta sin isolering.

Kontakt

Kontaktperson: John Trapp

Telefon: 070-787 82 93

Styrelse

John Trapp, ordförande
Berit Boden, sekreterare
Gösta Johansson, kassör
Torsten Brodén, ledamot
Elisabeth Berfors, ledamot