Skaraborg

Hej alla medlemmar i Parkinson Skaraborg!

Publiceringsdatum: 10 juni 2022

Nu stundar det sommartider och vi har många varma fina dagar att se fram emot, bad och resor samt tid att vara med släkt och vänner. Sommarstugan, campingvagnen eller båtliv kanske är på er agenda.

Kom ihåg möjligheterna för oss i Parkinson Skaraborg att söka lite extra hjälp för att förgylla vår vardag med en guldkant då och då. Genom donationer och arv har vi kunnat skapa, vad vi kallar medlemslyftet till Tommy Steens minne. Ett stort arv gav grunderna till medlemsyftet.

Vi i styrelsen vill passa på att önska er alla en lång och varm sommar 2022.

G/M Ordförande Sören Hovler.

 

Medlemslyftet - till Tommy Steens minne

Syfte

Medlemmar i Parkinson Skaraborg som diagnostiserats med Parkinsons sjukdom kan ansöka om ekonomiskt stöd till åtgärder för att underlätta i vardagen samt höja livskvaliteten.

Ansökan kan gälla såväl hjälpmedel som resekostnad eller aktiviteter av olika slag. En möjlighet för dig att sätta lite guldkant på vardagen.

Kriterier

  • 1. Ekonomiskt stöd ges endast för sådant som kommun och landsting inte ansvarar för.
  • 2. Bidrag ges med max 50% av den faktiska kostnaden eller som högst 3000:-/ år och  medlem. Bidraget söks i förskott och kostnaden skall styrkas med kvitto.
  • 3. Styrelsen har ansvaret för att bevilja/avslå ansökan
  • 4. Inkommen ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte.
  • 5. Ändringar gällande Medlemslyftet beslutas av årsmötet.

 

Kommande styrelsemöten

4 augusti klockan 17.00 i Falköping

20 september klockan 17.00 i Karlsborg

1 november klockan 16.00 i Götene

Kommande aktiviteter

  • Seniordag, torsdag 15 september i Götene Folkets Park, klockan 10-17
  • Lerbäcks teater, lördag 22 oktober 
  • Julbord, lördag 3 december