En rabatt med röda tulpaner
Norrbotten

Årsmöte

25 februari 2023, kl 09:30-15:00
Digitalt eller i Församlingsgården Boden, Strandplan 25

Välkommen till årsmötet i Parkinson Norrbotten! Här hittar du årsmöteshandlingar, program och hur du anmäler dig.

Anmälan

Anmälan till Bengt Sveder via e-post till: bengt.sveder@gmail.com eller
på telefon: 070-528 95 10
senast 15 februari 2023, kl. 16:00, för deltagande på plats
senast 23 februari, kl. 14:00, för deltagande på distans, via Zoom.
Lotteri Hjälpmedel lottas ut för 20 kronor lotten. Betalning görs till swishnummer 123-015 96 99

Program (preliminärt)

Programpunkter
9:30 Fika
10:10 Stefan Stridsman, berättar om hur man håller på att bygga
upp neuro-sjukvården inom regionen
10:40 Dr. Ivo Savinc, neurolog, berättar om verksamheten i Kalix
11:30 Frågor
12:00 L U N C H
13:00 Lasse Ejeklint har precis gett ut boken ”Energismart – spara
el och pengar med råd, tips och kunskap kring energi och
elanvändning” och delar med sig av den kunskapen.
13:30 Årsmöte
14:30 Fika
14:40 Konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen

Årsmöteshandlingar