Vita tulpaner
Härnösand-Kramfors-Sollefteå

Rapport från en inspirationsföreläsning

Publiceringsdatum: 21 december 2022

Parkinson Västernorrland inspirerade 100 medarbetare från Region Västernorrland och Västernorrlands sju kommuner.

Inom ramen för det nationellt initierade utvecklingsarbetet med fokus på "God och nära vård" medverkade Mona Creutziger, ordförande för Parkinson Västernorrland  och Lennart Moberg, ordförande i Parkinsonföreningen Härnösand - Kramfors - Sollefteå vid en inspirationsföreläsning, fredag den 9 september, med 100-talet deltagare från Region Västernorrland respektive Västernorrlands sju kommuner. Deltagarkretsen omfattade  politiskt förtroendevalda, chefer på olika nivåer- resp. medarbetare inom regionen- såväl som inom länets sju kommuner och hade ett tydligt fokus på "Invånarperspektivet!"

Föreläsningen var den första i sitt slag där företrädare för brukar-/patientorganisationer verksamma i Västernorrlands län medverkade.

Därefter gav Lennart Moberg information om hur vi som föreningar kan komplettera den vård-/omsorg våra medlemmar får från Region Västernorrland respektive länets sju kommuner. Här betonades särskilt det förebyggande arbete vilket vi inom Parkinson Västernorrland prioriterar högt och stödjer på olika sätt. Detta arbete kan exempelvis avse anhörigstöd, boxning, olika former av gymnastikgrupper, samtalsgrupper, sång och musik respektive vattengymnastik.

Inte minst den sociala gemenskapen som föreningen möjliggör genom sina återkommande mötesplatser lyftes fram.

Efter medverkan från Parkinsonföreningen Västernorrland följde dialog i form av tre så kallad "mentimeterfrågor" vars respons - redovisade svar från deltagarna - framgår i det här pdf-dokumentet:

pdf-dokument om invånarperspektivet

  1. Ska patient- och brukarorganisationer vara med och i så fall på vilket sätt?
  2. Hur tycker du att patient- och brukarorganisationer ska samverka med region och kommuner?
  3. Vilka förväntningar har du på vården och omsorgen i omställningen till en nära vård?

Avslutningsvis fick vi från Parkinsonföreningen frågan om vi ville göra någon form av "medskick!" Vårt "medskick" omfattade bland annat:

  • Prata gott om varandra. Det ger tryggare p brukare/patienter!
  • Prioritera det förebyggande arbetet.
  • Tillvarata våra - Parkinsonföreningens medlemmars  kompetens - i Ert fortsatta utvecklingsarbete med fokus på "God och nära vård" i hela Västernorrland.