Härnösand-Kramfors-Sollefteå

Parkinsonföreningen "krokar arm" med parkinsonvården i Sollefteå!

I närtid, 12 september, sammanträffade vi - ett antal medlemmar i Parkinsonföreningen Härnösand - Kramfors - Sollefteå - med företrädare för Parkinsonvården vid Sollefteå sjukhus.

Mötet hade initierats av oss i föreningen på uppdrag av de medlemmarna vilka deltog vid vårt medlemsmöte vilket genomfördes i Sollefteå tidigare under senvåren.

Vi välkomnades varmt av Medicinklinikens verksamhetschef Camilla Holgersson biträdd av klinikens parkinsonsköterska Mariana, enhetschefen Emma resp. överläkaren tillika neurologen Gunnar Axelsson.  Camilla Holgersson betonade redan inledningsvis klinikens intresse av att ha en fortlöpande dialog med oss vilket självfallet - "gav mersmak!" 

I fokus för vårt samtal - vår dialog - stod angelägna frågeställningar vilka härrör från vårt medlemsmöte tidigare i vår. Aktuella frågor avsåg  exempelvis:

- Jämlik-, jämställd- resp. likvärdig Parkinsonvård i Sollefteå.

- Tillgången till kompetens i Sollefteå - hur ser "läget" ut, nu och framgent?

- Förebyggande insatser - vad kan våra medlemmar få hjälp med från parkinsonvården vid Sollefteå Sjukhus?

- Återfinns ett Parkinsonteam och vilka kompetenser ingår i s f i detta?

- Inrapportering i Parkinsonregistret - än en gång!!

- Uppföljning- resp. utvärdering av förskrivna läkemedel. Hur sker denna?

 

Och sist men inte minst, bildandet av ett Brukar-/patientråd med fokus på just Parkinsonvården!

Glädjande nog kunde vi konstatera att vi, denna eftermiddag, som medlemmar i Parkinsonföreningen Härnösand - Kramfors - Sollefteå fick ta del av intressant- och  adekvat information från våra värdar, "typ" att det återfinns ett Parkinsonteam vid Sollefteå sjukhus, att möjlighet ev. kan komma oss till del att nyttja sjukhusets träningsbassäng samt - bildandet av ett Brukar-/patientråd!

Nu ser vi framemot nästa möte med berörda företrädare för Parkinsonvården vid Sollefteå sjukhus vilket  kommer att ske, tidigt i  januari, strax efter att nyårsklockorna klämtat färdigt! 

Men vi stannar inte upp med enbart vänta!  Detta då Inger Lindi Sjöberg, medlem i föreningens styrelse,  delgav oss intressant information om förestående digitala föreläsningar/träffar samt även om den inbjudan till ett medlemsmöte Inger kommer att gå ut med i närtid  till  berörda medlemmar boende i, Kramfors-/Sollefteå området.

 

Text: Lennart Moberg

Foto: Inger Lind Sjöberg.