Härnösand-Kramfors-Sollefteå

Välbesökt seminarium om god och nära vård

Publiceringsdatum: 21 december 2022

Region Västernorrland i samverkan med länets sju primärkommuner bjöd, den 26 oktober, in till ett heldagsseminarium med fokus på "God och nära vård!" Drygt 250 deltagare från hela länet hade hörsammat inbjudan.

Vi tre - Mona Creutziger, Inger Lind Sjöberg samt undertecknad från Parkinson Västernorrland var inbjudna som patientorganisationsföreträdare. Goda exempel på "god och nära vård" bjöds vi som seminariedeltagare på under heldagen - både från Västernorrland och från andra delar i vårt avlånga land. Seminariet genomfördes för övrigt på det helt nybyggda Clarion hotell i Sundsvall under ledning av Anna Nergårdh, statlig utredare på nationell nivå av just temaområdet "God och nära vård!"

Lennart Moberg, Inger Lind Sjöberg, Anna Nergårdh

Lennart Moberg, Inger Lind Sjöberg och Anna Nergårdh

Det som många av oss seminariedeltagare bär med oss hem från dagen och de under dagen presenterade exemplen på god och nära vård, är primärt två saker: Vikten av kommunikation, prata med varandra hellre än om varandra, samt kravet på förankring med, och därmed, ledningens stöd!

Illustration av vårdcentralen mitt i byn

Allt för att våra - regionens- och kommunernas patienter/brukare - inte ska hamna mellan stolarna eftersom syftet med "God och nära vård" just är motsatsen! Att regionen och kommunerna ska bli bättre på att samarbeta i syfte att skapa trygghet, inte minst för länets äldre!

Vid pennan: Lennart Moberg

Foto: Inger Lind Sjöberg

Anna Nergårdhs presentation

Projekt Kramfors Sollefteå