Härnösand-Kramfors-Sollefteå

Fullsatt vid parkinsonföreningens medlemsmöte!

Publiceringsdatum: 21 december 2022

Vid parkinsonföreningens senaste medlemsmöte var det fullsatt! Då föreningens vice ordförande Margit Wiklund samt undertecknad dukade fram inför vårt medlemsmöte tänkte vi initialt - "inte blir det fullsatt idag, inte!"

Men trots vår initiala "otro"/pessimism fylldes den mysiga lokalen på Anhörigcenter, belägen på Köpmangatan 12 i Härnösand successivt upp till sista plats. Till och med extra stolar behövdes!

Inom ramen för avsnittet "Rapporter vad gäller hitintills genomförda aktiviteter" omnämndes  bland annat webbföreläsningen om stress med Gunnel Granström, 2022-10-20 - medlemsmötet i Sollefteå, 2022-10-11 - ordförandeträffen inom HSO Funktionsrätt, 2022-10-25 där vår förening presenterades  - samt regionens seminarium i Sundsvall med fokus på "God & nära vård".

Sjuksköterska Anders Engelholm föreläser för medlemmar i parkinsonföreningen

Därefter tog dagens gäst, Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i Härnösands kommun vid. I sin föreläsning fokuserade han på ämnet "Blåsdysfunktion" eller "Inkontinensproblematik" som också ämnet kan benämnas. Anders medverkan skedde på ett mycket professionellt, informativt och engagerande sätt och medverkade till en hel del frågor, samtal samt därtill, reflektioner kopplat till våra, vars och ens livssituation.

Tag gärna del av de PP-bilder som Anders visade! 

Avslutningsvis överlämnades en bukett rosor som ett synligt bevis för allas vår uppskattning!

Efter det välsmakande fikat var det dags för "vår egen" Jarmo Nykyri som på ett engagerat, och inte minst medryckande sätt medverkade i "ord och ton" med fokus på temat "Rörelse - röst - sång - musik!"

Ni skulle ha hört allsången då vi alla klämde i i låtarna "En gång jag seglar i hamn" och "Räck mig din hand!" Då kan minsann Allsången på Skansen "slänga sig i väggen!"

Allsång på föreningsmötet

Framtida aktiviteter i föreningen

Efter ett välsmakande kaffe med utsökt hembakt fikabröd - stort tack till Margit Wiklund! - tog vi en "titt i kikaren" med fokus på framtida aktiviteter. Här omnämndes bland annat:

- Bassängträningsgruppen

- Boxningsgruppen

- "Gå fotboll"/"Walking football".

Intresserade deltagare till ovannämnda aktiviteter hälsas varmt välkomna att kontakta Margit Wiklund vad gäller Boxningsgruppen och undertecknad vad gäller övriga två aktiviteter.

Vidare omnämndes förslaget om en tänkt "Julträff" i december, (datum och avgift är i dagsläget inte fastställt) - den kommande webbföreläsningen 17 november kl. 14.00 med sjukhusprästen Jan Brännström samt de tänkta Österåsendagarna i april/maj 2023. Vidare uppmanades alla att besöka föreningens - vår - hemsida! Och avslutningsvis omnämndes behovet av "nya" krafter i vår styrelse från och med nästa år!

Vårt nästa medlemsmöte sker måndag 28 november klockan 14.00! Vi möts på Anhörigcenter, Köpmangatan 12 i Härnösand, då vi bland annat gästas av logoped Linda Ovemar från Länssjukhuset i Sundsvall. Vidare medverkar anhörigkonsulent Barbro Jansson då vi vid detta möte ska "titta i kikaren" vad gäller tänkbara teman vid vårterminens medlemsmöten. Och självfallet kommer "vår" Jarmo Nykyri "förstärkt" med sin gitarr!

Välkommen Du/Ni också!

Vid pennan: Lennart Moberg

Vid kameran: Katrine Tjernström.