Välkommen till Parkinson Stockholm!

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, 111 48 STOCKHOLM

Telefon: 08-678 0122
epost: kansliet.parkinsonstockholm@telia.com

Kansliet är bemannat: Tisdagar 13-17, onsdag och torsdag 10-13.

Kontakt för hemsidan: Karolina Hammerbo webmaster.sto@parkinsonforbundet.se


» Om Parkinson Stockholm

» Vad händer? Titta i Kalendern!

» Läs om våra Grupper och Aktiviteter

» Läs om Bläckfiskar och Lokalföreningar


Filmklubben visar ”En Geishas Memoarer” 16 mars kl.13.00.

Här hittar du mer information.


GROUNDING

är en träningsform som utgår från grunderna i all dans i Afrika. Rörelserna är öppna och utåtriktade och stämmer överens med vår egen rytm, andningen. Musik, rytm och rörelse bildar en helhet. Tyngdpunkten i kroppen sänks i de grundade rörelserna vilket ger en känsla av trygghet.

KOM OCH PROVA!

Torsdagar kl. 14.00-15.00 på Parkinsonföreningens kansli, Nybrokajen 7, 3 tr. (hiss finns)
Begränsatt antal på grund av lokalen. Först till kvarn ,,,gäller

Ledare: Annette Liljefors


 

Rehabilitering 2018

Om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm Läns Landsting är positiva mot oss och vi får beviljad remiss om rehabilitering har vi tänkt att försöka få ihop en grupp, som vi hade 2015, då vi var på Sommarsol 3 veckor.

Detta är en förfrågan till våra medlemmar med Parkinsons sjukdom.

Om du är intresserad att vara med så anmäl dig till oss innan julhelgen. Därefter återkommer vi med vidare information.

sth.medlemmar@parkinsonforbundet.se
berndtelindholm@hotmail.com

Kansliet telefon 08 678 01 22


 

Vill du delta i hjärnavbildningsstudie?

 

Med hjälp av så kallad PET-teknik (positronemissionstomografi) kan vi avbilda hjärnan.

En ny PET-studie i patienter med Parkinsons sjukdom pågår för att undersöka dopamin systemet med en ny avbildningsmarkör. Den Kliniska Prövningen godkändes av Läkemedelsverket (EudraCT 2017-003327-29), Etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålkyddskommittén av Karolinska Universitetssjukhuset.

Den Kliniska undersökningen utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna (Dr. Andrea Varrone). Ekonomisk ersättning erhålls.

Om Du har haft diagnos av Parkinsons sjukdom under 4-6 år eller om du har nyligen märkt skakningen, stelhet eller förlångsamning kan Du anmäla dig till oss.

Du skall vara:
Man eller kvinna
Mellan 45 och 80 år
Kvinnor skall vara i post-klimakterium och/eller infertila  

Du skall inte:
Ha någon känd allergi eller överkänslighet
Ha metallobjekt i kroppen
Vara rädd för trånga utrymmen
Missbruka alkohol eller droger

Om du tycker att detta låter intressant så tveka inte att kontakta oss för utförligare information!

Andrea Varrone, MD, PhD
Ansvarig prövare
Universitetslektor 
Karolinska Institutet 
Institutionen för klinisk neurovetskap 
E-mail: andrea.varrone@ki.se

Patrik Fazio, MD, PhD
Specialist i Neurologi
Neurologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-mail: patrik.fazio@ki.se


 

 

Vår ordförande har ordet:

För att läsa klicka » här (pdf-fil)

Februari 2018

Bo Jäghult, ordförande i Parkinson Stockholm


Kallelse till ordinarie årsmöte

Härmed kallas du som medlem i Parkinson Stockholm till årsmöte.

Onsdag den 28 februari 2018, kl 17:00

ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 Stockholm.

Med denna kallelse följer Dagordningen för mötet. Övriga årsmötesdokument som Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, Verksamhetsplan, förslag till Budget och inkomna motioner finns tillgängliga på kansliet och på föreningens hemsida - www.parkinsonforbundet.se/stockholm.  De delas också ut på årsmötet.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Motioner till Parkinson Stockholms årsmöte skulle vara inlämnade senast den 12 december 2017. Inga motioner har inkommit.

En enklare förtäring serveras, därför vill vi ha din anmälan senast 17 februari 2018, per telefon 08-678 01 22 eller via e-post kansliet.parkinsonstockholm@telia.com.
Du är naturligtvis välkommen även om du inte har anmält Dig enligt ovan.

Välkommen

Bo Jäghult
Ordförande

****************

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Revisorsberättelse och rapport

Verksamhetsplan

Förslag till Budget

****************

Dagordning


Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får inte
fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet.

1.   Årsmötets öppnande
2.   Val av ordförande för årsmötet
3.   Anmälan av styrelsens val av protokollförare
4.   Val av rösträknare
5.   Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande, justerar årsmötesprotokollet
6.   Fastställande av dagordning
7.   Upprop och fastställande av röstlängd
8.   Fråga om årsmötets behöriga utlysning
9.   Styrelsens verksamhetsberättelse
10. Styrelsens ekonomiska redovisning
11. Revisorernas berättelse
12. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av årets resultat
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
14. Fastställande av lång- och kortsiktiga mål samt verksamhetsplanför det kommande året
15. Fastställande av arvoden
16. Fastställande av telefonersättningar
17. Fastställande av reseersättningar
18. Val av:
       a. Ordförande 1 år
       b. Ledamöter 2 år
       c. Ersättare för ledamöter 1 år
       d. Revisor 1 år
       e. Ersättare för revisor 1 år
       f. Externrevisor 1 år
       g. Valberedning 1 år
19. Fastställande av budget för det kommande året
20. Behandling av motioner till årsmötet. Inga motioner inkommit
21. Styrelsens övriga förslag till årsmötet
22. Val av ombud till andra organisationer
23. Val av ombud till förbundets kongress i händelse av extrakongress
24. Nästa års årsmöte
25. Årsmötet avslutas


Nyheter/Notiser/ Referat/Frågor etc.


I månadens Länsinfoblad har träningstiderna för boxningen fallit bort men träningstiderna är följande:

- måndagar 11-12

- tisdagar, intropass 11-12

- onsdagar 16.30 - 17.30

- fredagar 11 - 12

- söndagar 11-12


Hej boulevänner!

Måndagen den 15 januari är det dags för en ny bouleomgång.


Såväl gamla som nya spelare är välkomna, men antalet är begränsat till 18 spelare fördelade tre banor. Det gäller att anmäla sig i tid till vårt populära boulespel för att vara säker på en plats. Vid fler än 18 spelare ordnas en väntelista och plats för spel kan bli aktuell vid återbud antalet anmälda är färre än 18 personer anmälda!Först till kvarn……………………………………..!
Vi ber er också vara noga med att avboka vid förhinder för att låta andra få platsen.
Vi träffas senast klockan 16.00 i lokalen för att betala avgiften på 50:- och vara spelklara till 16.30!
    
Anmälan görs senast den 10 januari till Bengt Ekström, beneks@bredband.net  eller 070-6556053,   som också svarar på eventuella frågor. Du kan även ringa Tommy Magnusson 0768 031030.
Boule Bar, Surbrunnsgatan 46
 

VÄLKOMNA!

Den 12 februari är det dags igen att träffas på Boulebar vid Rådhusets T-banestation/
Hantverkargatan 8 för trevlig och avslappad samvaro jämsides med spännande boulespel.

Senast den 8 februari vill jag ha din anmälan till min  adress beneks@bredband.net alt. 0706-556053 eller till tommy.magnusson1@comhem.se alt.0768-031030.

Välkomna och hälsningar!
Bengt


  Till arkiv av intressanta tidigare Nyheter/ Notiser/ Referat/ Frågor etc.


Karolinska Sjukhuset söker deltagare till en klinisk forskningsstudie med CDNF (Cerebral Dopamin Neurotrofisk Faktor) för att testa ett nytt sätt att behandla Parkinsons sjukdom.

https://treater.eu/clinical-study/

Information på svenska (pdf)


Denna studie kommer att genomföras på två sjukhus i Sverige ( Stockholm och Lund) samt ett i Finland (Helsingfors). 

Studieläkemedlet och syfte med studien.

Studieläkemedlet som kallas CDNF är ett protein som finns naturligt i kroppen. Detta protein tillhör en grupp som kallas neurotrofiska faktorer. I djurstudier har man sett att CDNF har kunnat förhindra död och nedbrytning av dopaminproducerande nervceller och att den kan stimulera tillväxten och funktionen av dessa celler. Detta skulle kunna leda till en förbättring av sjukdomstillståndet hos sjukdomar som orsakas av nedbrytning av nervceller som vid Parkinsons sjukdom. Eftersom CDNF är ett protein kan det inte tas som en tablett eller injiceras perifert eftersom kroppen då inte kan transportera det vidare in i hjärnan. I denna studie kommer CDNF att ges med hjälp av ett administreringssystem som implanteras i din hjärna. Administreringssystem består av mycket tunna slangar (katetrar) som leder vätskan till rätt område i hjärnan.

Syftet med studien är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten av administreringssystemet samt behandling med CDNF. Syftet är även att utvärdera noggrannheten vid implanteringen av administreringssystemet.

Ansvarig läkare:

Professor Per Svenningsson.

Det går endast att anmäla sig på länken nedan.

https://treater.eu/contact/


 

 

 

 

Nyheter från föreningen

Länsinfo skickas hem till alla medlemmar varje månad. Ladda ner Länsinfo för februari 2018 som » pdf-fil   

Tidigare nummer av Länsinfo hittar du i » Länsinfoarkivet

 


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Bra att veta.

Hjälpen/ bidragen i bokstavsordning

» Bilstöd för vuxna

» Ansökningsblankett dito 

» Ersättning för utgifter i samband med fysisk träning Max 300 kr/termin                              

» F-kort vid tandvård

» F-kort blankett läkarintyg

» FAR Fysisk aktivitet på recept

» Färdtjänst

» Försäkringskassan Skapa personlig guide för att se om du med funktionshinder har möjlighet att få ersättning som Försäkringskassan har på sin webbplats.

» Ledsagning Flyg

» Ledsagning Tåg

» Medicinsk ordbok

» Parkeringstillstånd              

» Rehabilitering

» Rehabvalet

» Sjukresor

» Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Kontakta din hemkommun då det gäller personlig assistans, ledsagarservice, mobilitetsstöd, försörjningsstöd, hemtjänst och boendestöd.

 

 


 

Hjälp med forskning om ny app

Vi behöver fler respondenter som svarar på vår enkät.


Vi är tre studenter från Örebro Universitet som skriver vår kandidatuppsats i ämnet Informatik. I samarbete med Mevludin Memedi (forskare inom E-hälsa på Örebro Universitet) vill vi göra en undersökning av en framtagen prototyp av en app som är tänkt att i framtiden användas av personer som har Parkinsons sjukdom. Ändamålet med appen är ett system som kan användas av läkare och patienter för att förbättra förhållandet mellan patient och läkare, och underlätta de vardagliga sysslorna som är förknippade med Parkinsons sjukdom.  

Läs mer här.