Välkommen till Parkinson Stockholm!

Adress: Nybrokajen 7, 3 tr, 111 48 STOCKHOLM

Telefon: 08-678 0122
epost: kansliet.parkinsonstockholm@telia.com

Kansliet är bemannat: Tisdagar, onsdag och torsdag. Telefontid ti-to kl10-13.

Kontakt för hemsidan:  Karolina Hammerbo 

webmaster.sto@parkinsonforbundet.se


» Om Parkinson Stockholm

» Vad händer? Titta i Kalendern!

» Läs om våra Grupper och Aktiviteter

» Läs om Bläckfiskar och Lokalföreningar


Boulefinal  den  7  maj  2018


Filmklubben visar ”Jersey girl” 20 april kl.13.00.

Här hittar du mer information.


Vill du delta i hjärnavbildningsstudie?

Två nya PET-studier i patienter med Parkinsons sjukdom pågår för att undersöka dopamin systemet med en ny avbildningsmarkör och för att undersöka neuroinflammation och utveckla nya metoder för diagnos. De kliniska prövningarna har godkänts av Läkemedelsverket (EudraCT 2017-001585-19, EudraCT 2017-003327-29), Etikprövningsnämnden i Stockholm och Strålkyddskommittén av Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Den Kliniska undersökningen utförs på Karolinska Sjukhuset i Solna (Dr. Andrea Varrone). Ekonomisk ersättning erhålls.

 

Om Du har haft diagnos av Parkinsons sjukdom under 4-6 år eller om du har nyligen märkt skakningen, stelhet eller förlångsamning kan Du anmäla dig till oss.

 

Du skall vara:

Man eller kvinna

Mellan 45 och 80 år

Kvinnor skall vara i post-klimakterium och/eller infertila

Du skall inte:

Ha någon känd allergi eller överkänslighet
Ha metallobjekt i kroppen
Vara rädd för trånga utrymmen
Missbruka alkohol eller droger

Om du tycker att detta låter intressant så tveka inte att kontakta oss för utförligare information!

Andrea Varrone, MD, PhD
Ansvarig prövare
Universitetslektor 
Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetskap   

E-mail: andrea.varrone@ki.se

 

Andrea Varrone, MD, PhD

Associate Professor/Senior Lecturer in Nuclear Medicine
Karolinska Institutet
Department of Clinical Neuroscience
Centre for Psychiatry Research
Karolinska Hospital R5:02
SE-17176 Stockholm, Sweden


GROUNDING

är en träningsform som utgår från grunderna i all dans i Afrika. Rörelserna är öppna och utåtriktade och stämmer överens med vår egen rytm, andningen. Musik, rytm och rörelse bildar en helhet. Tyngdpunkten i kroppen sänks i de grundade rörelserna vilket ger en känsla av trygghet.

KOM OCH PROVA!

Torsdagar kl. 14.00-15.00 på Parkinsonföreningens kansli, Nybrokajen 7, 3 tr. (hiss finns)
Begränsatt antal på grund av lokalen. Först till kvarn ,,,gäller

Ledare: Annette Liljefors


 

Rehabilitering 2018


Om Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm Läns Landsting är positiva mot oss och vi får beviljad remiss om rehabilitering har vi tänkt att försöka få ihop en grupp, som vi hade 2015, då vi var på Sommarsol 3 veckor.

Vi har, efter annonseringen om rehabilitering 2018 fått närmare 50-talet, som anmält sitt intresse. Vi har skickat skrivelse till Hälso-och sjukvårdsförvaltningen om det positiva med rehabilitering i grupp och fått svar från den enhet som jobbar med våra remisser.
I sitt svar skriver de bl.a.
”Vi har ingen möjlighet att påverka hur många patienter enskilda rehabiliteringsenheter kan ta emot. Alla rehabiliteringsenheter inom vårdvalet har kompetens att ta emot Parkinsonpatienter och kan erbjuda diagnosspecifika program. Vi hoppas att ni som beviljats rehabilitering kommer att bli nöjda med er rehabiliteringsperiod även denna gång ”

Efter att Sommarsol gått i konkurs har vi vänt oss till FrykCenter och där blivit lovade platser från 14 maj. Rehabiliteringschef Åsa Vålvik har varit här på ett informationsmöte.
Hittills har 5 medlemmar fått beviljad rehabilitering, sluten och valt FrykCenter.
Tidigare har det tagit två veckor att få beslut på remissen.  Nu tar det längre tid beroende på den stora mängd remisser som kommit in.
Vi återkommer med ny information.
Tommy Magnusson – Gunnar Forsberg
(2018-03-01)

Vi gratulerar Robert, som blir den sjätte  medlemmen som beviljats rehabilitering I Värmland, FrykCenter med start den 14 maj (2018-03-09)


 

 

 

Vår ordförande har ordet:

För att ladda hem » här (pdf-fil)

Agneta Nilsson, ordförande i Parkinson Stockholm

April 2018

 


Nyheter/Notiser/ Referat/Frågor etc.


Årsmötet 2018-02-28

Den gamla styrelsens redovisning för verksamhet och ekonomi godkändes och den  beviljades ansvarsfrihet.

Nyvalda styrelsen ser ut som följer efter årsmöte och konstituerande sammanträde samma dag.

Agneta Nilsson Ordförande
Bernt Kruse  Vice ordförande
Per Lundgren  Sekreterare
Barbro Davidson Ledamot
Erika Franzén  Ledamot
Bo Jäghult  Ledamot
Tommy Magnusson Ledamot
Kjell Nyberg  Ledamot
Marianne Uddheden Ledamot
Peder Kåhlin  Ersättare
Berndt Lindholm Ersättare
Pär Ohrberg  Ersättare


Efter det formella årsmötet avtackades tidigare ordföranden Eleonor Högström som nu även lämnar styrelsen pga ordförandeskapet i förbundet och Bo Jäghult för sin tid som ordförande då han har avböjt fortsatt ordförandeskap men fortsätter som ledamot. Elisabeth Hällström har också avböjt omval efter många år i styrelsen. Hon kommer att avtackas vid ett senare tillfälle  då hon pga sjukdom inte kunde delta på årsmötet.


Välkommen till öppet hus 25 april på Stockholms Sjukhems neurologiska dagrehabilitering!

Vi bjuder in Parkinsonförbundet Stockholm med lokalföreningar till öppet hus för att berätta om oss och den rehabilitering vi har för personer med Parkinsons sjukdom.Vi tar er också med på en rundtur i våra fina lokaler.
Du får möjlighet att träffa och prata med oss som jobbar i dagrehabteamet som består av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, neuropsykolg, kurator och neurolog.

Vi bjuder på dryck och lättare förtäring.

När: 25/4-18
Tid: kl 16.00-18.00
Plats: Mariebergsgatan 22. Hållplats Fridhemsplan med T-bana alt buss.
Anmälan: osa senast 20/4

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Dagrehabteamet

Tele: 08-617 93 46 alt 08-617 12 25


 

  Till arkiv av intressanta tidigare Nyheter/ Notiser/ Referat/ Frågor etc.


Inbjudan till studie om Restless Legs Syndrome (RLS) vid Parkinson


Vid Centrum för Neurologi och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge pågår en studie om RLS vid Parkinsons sjukdom. De söker personer som har Parkinsons sjukdom och samtidig RLS som är intresserade av att delta i studien. Läs mer här.


 

 

 

 

Nyheter från föreningen

Länsinfo skickas hem till alla medlemmar varje månad. Ladda ner Länsinfo för april 2018 som » pdf-fil   

Tidigare nummer av Länsinfo hittar du i » Länsinfoarkivet

 


 

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Bra att veta.

Hjälpen/ bidragen i bokstavsordning

» Bilstöd för vuxna

» Ansökningsblankett dito 

» Ersättning för utgifter i samband med fysisk träning Max 300 kr/termin                              

» F-kort vid tandvård

» F-kort blankett läkarintyg

» FAR Fysisk aktivitet på recept

» Färdtjänst

» Försäkringskassan Skapa personlig guide för att se om du med funktionshinder har möjlighet att få ersättning som Försäkringskassan har på sin webbplats.

» Ledsagning Flyg

» Ledsagning Tåg

» Medicinsk ordbok

» Parkeringstillstånd              

» Rehabilitering

» Rehabvalet

» Sjukresor

» Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Kontakta din hemkommun då det gäller personlig assistans, ledsagarservice, mobilitetsstöd, försörjningsstöd, hemtjänst och boendestöd.