Välkommen till Parkinson Skåne 

Parkinson Skåne är en patient-organisation för personer med Parkinsons sjukdom, deras anhöriga och andra intresserade.

Vi är en av 24 länsföreningar inom ParkinsonFörbundet med nästan 1 200 medlemmar, den näst största länsföreningen i Sverige.

Länsföreningen är en aktiv förening med olika aktiviteter för våra medlemmarna i de 9 lokalföreningarna, läs mer i vårt Kalendarium.

Enligt ParkinsonFörbundets stadgar ska Parkinson Skåne upplysa och öka kunskapen om Parkinsons sjukdom, stödja aktiviteter som förbättrar livskvalitén för Parkinsonsjuka och deras anhöriga.

Vidare ska vi stödja och stimulera lokalföreningarnas utveckling och verksamhet, utöva intressepolitik i syfte att förbättra villkoren för Parkinsonsjuka i regionen, se till att gällande lagar rörande vård och omsorg tillförsäkras de Parkinsonsjuka och deras anhöriga och vara pådrivande i frågor som rör forskning och behandling av Parkinsons sjukdom.

Genom ParkinsonFonden stödjer vi forskning och utveckling rörande Parkinson sjukdom och samarbetar med andra handikapporganisationer att föra medlemmarnas talan i frågor som är gemensamma.

En viktigt samarbetspartner är Studieförbundet Vuxenskolan, som hjälper oss i vidareutvecklingen av föreningen. Samarbetet gäller även viss administration i samband med våra större arrangemang.


Projekt i Parkinson Skåne

Länsföreningen Parkinson Skåne har under ett par år varit samarbetspartner i projekt som erhållit bidrag från Allmänna Arvsfonden. I dessa utvecklingsprojekt medverkar deltagarna med sina erfarenheter, utvecklar och anpassar projekten över tid. Projekten riktar sig till personer med Parkinson sjukdom och deras anhöriga.

Golf Re:Action
Mera LIV
Tryggare Vardag
GåBoll
Parkinsonboxning
Dans för Parkinson

Läs mer ...


 


 


 


 

 

Ordföranden har ordet

2022-01-20

Styrelsen har beslutat att hålla länsföreningen Parkinson Skånes årsmöte digitalt, lördagen den 26 februari kl. 14.00.

Anmälan om deltagande till Thomas Winberg mail: thomas@parkinsonskane.se

Årsmöteshandlinngarna lägg ut här nedan efter hand, dock senast 10 dagar före årsmötet.

Kallelse
Dagordning
Verksamhetberättelse 2021
Ekonomisk redovisning 2021
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022

Monica Vikingsson
Ordförande

 


Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med styrelsen klicka här

Vill du komma i kontakt med lokalförening klicka här


Inbjudan att delta i forskningsprojektet
”Utveckling av ett informationssystem för att motverka och minska social isolering bland Parkinsonpatienter”

Örebro universitet bedriver tillsammans med Parkinson Örebro och andra samarbetspartner (universitetssjukhus och företag) ett forskningsprojekt som heter EMPARK som bl.a. syftar till att stärka delaktighet av patienter med Parkinson i vården med hjälp av tekniska lösningar.  Du kan läsa mer om projektet EMPARK här  (OBS! engelsk beskrivning).

Nu vill vi fortsätta arbetet med att vidareutveckla den kunskap som utvecklades i EMPARK. Därför vill vi nu komma i kontakt med Dig som patient som är diagnostiserad med Parkinsons sjukdom och vid behov din anhörig för fortsatt forskning om hur teknik kan användas för att stötta Parkinsonssjukas behov av socialt stöd och sammanhang. Forskning visar att känsla av ett socialt sammanhang och stöd är starkt stressreducerande och viktigt för livskvaliteten. Detta gör att det är en viktig fråga att arbeta med, inte minst för Parkinsonssjuka där social isolering riskerar ett försämrat fysiskt och psykologiskt välbefinnande. 

Plats: Digitalt deltagande via Zoom/Teams/Skype – totalt 4 timmars deltagande fördelat på två tillfällen
Tid: Maj 2021 – December 2021   
Syfte: Att ta fram behov av och förslag till tekniska lösningar för motverka och minska social isolering bland dom som är drabbade av Parkinson.

Forskningsprojektet är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Anmälan om deltagande och eventuella frågor kan ställas till ansvarig forskare Karin Hedström, Örebro universitet. E-post: karin.hedstrom@oru.se,  telefon: 019-30 12 41.

Välkommen med din anmälan!
Karin Hedström, Professor i Informatik, Örebro universitet


Bra att veta!

Läs mer om

Nya regler för klagomål på vården

Florence påminner dig om medicinen

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Remiss och egenremiss

Tandvårdskort

Sök rehabilitering utomlands!

Parkinsonregister

Riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom


Yngre Parkinson

Hur är det att få Parkinson mitt i livet?
Läs mer på Yngre Parkingsons nationella sida

Lena och Inge lever med Parkinsons sjukdom #UniteForParkinsons

Se filmen om Lena och Inge som producerats av AbbVie Sverige Youtube


 

i arkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.

 Lyssna här!


 

Hemsidans senaste uppdatering: 2022-01-20

Webbredaktör Monica Vikingsson 
monica@parkinsonskane.se


 

Kalendarium   

Här finns samtliga aktiviteter samlande som rör Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

Som medlem i Parkinson Skåne är Du välkommen att besöka valfri aktivitet!


Aktuellt

Här kan du läsa den senaste information om våra aktiviteter, ny forskning och tips om artiklar och filmer.


Viktigt meddelande till våra medlemmar som haft epostkonto hos Swipnet, Tele2 eller Comhem

Detta meddelande kommer från Swipnet, Tele2 och Comhem:
På grund av att vi inte längre uppdaterar och underhåller vår mejltjänst väljer vi nu att stänga den. Lösningen är föråldrad och vi ser en ökad efterfrågan på en mer modern mejltjänst som erbjuder bättre skräpposthantering, driftsäkerhet och lagringsutrymme. Vi vill istället tipsa om exempelvis Gmail eller Outlook som erbjuder mer moderna och flexibla mejltjänster.

Nedstängningen innebär att ditt mejlkonto med ovan adresser slutar fungera den 1 februari 2021. 
Efter detta datum kommer du inte att kunna logga in på ditt mejlkonto, skicka och ta emot mejl samt komma åt din inkorg.

OBS! Meddela medlemsservice din nya epost kerstin.phillips@telia.com om du fortsättningsvis vill ha digital information och nyhetsbrev från Parkinson Skåne.


Medlemstidning

Vår medlemstidning finns numera som webbtidning - Läs mer ...

Läs det senaste tryckta numret - aug 2020

Läs tidigare nummer

 


Referat från tidigare arrangemang och föredrag i regionen

Läs referat från våra arrangemang och ett flertal intressanta föredrag av olika experter Läs mer


Du följer väl oss på facebook?

ParkinsonFörbundet

Parkinson Skåne

Parkinson Helsingborg med omnejd

Atypisk Parkinsonism

Yngre Parkinson

Yngre Parkinson -  anhörig