Livet med diagnos

Med rätt behandling kan man leva som tidigare

Att få en sjukdom som Parkinson kan förändra mycket i livet, särskilt för den som är i yrkesverksam ålder. Det är ett tungt besked för alla berörda, även om reaktionerna kan vara väldigt olika. Vanliga känslor, både för den som är sjuk och de anhöriga, kan vara en blandning av sorg, ilska, förvirring, frustration och hopplöshet.

Med rätt behandling och regelbunden rehabilitering kan man leva som tidigare i många år. Eftersom sjukdomen varierar mycket mellan olika individer är det viktigt att se hur den aktuella individens variant utvecklas. Ett antal effektiva mediciner finns och kan kombineras på en mängd sätt för att uppnå bästa effekt. Det verkar som att de som insjuknar tidigt uppvisar en långsammare utveckling i sin sjukdom jämfört med dem som får sjukdomen senare i livet.
 

Läs mer under 'Om Parkinsons sjukdom'. Här finns information om

  • sjukdomen
  • behandling och mediciner
  • avancerade behandlingsmetoder som pumpar och DBS m.m.

Var observant på...

Om du plötsligt utvecklar uppslukande intressen på ett sätt som du eller dina närstående inte riktigt känner igen. Det rör sig ofta om shopping, datoranvändning, sexuell överaktivitet, spelande (tex nätpoker) som man tappar kontrollen över och inte längre kan låta bli. En del parkinsonmediciner har denna biverkan och det är viktigt att du omgående kontaktar din läkare för justering eller byte av medicinen om du drabbas.

Filmer 

Georg Stenberg föreläser om kognitiva och emotionella förändringar.

Kristina Löfdahl berättar om sin upplevelse av Parkinson

Think big, Anders berättar hur han kämpar mot MrP

Workshop med Ronnie Gardiner


Litteratur

  • Hjärna Parkinson, Rådberg (2011) Vårdförlaget
  • I MIG, Lindvall & van de Venz (2012) The treasure factory - en konst och fotobok som försöker förstå Parkinson

Se också litteratur och informationsmaterial i Parkinsonförbundets webbbutik!