Vill du ha någon att prata med?

Här finns några oilka alternativ

Kontaktpersoner Yngre Parkinson

Yngre Parkinson-gruppen på Facebook

Sök på Yngre Parkinson och be om att få gå med. Vi är en sluten grupp där endast de som är medlemmar kan läsa vad som skrivs. Denna grupp vänder sig till dig som har Parkinson och är 65 år eller yngre.

Andra Facebookgrupper

På Facebook finns även gruppen Atypisk Parkinson för dig som har MSA, Progressiv supranukleär pares - PSP eller Kortikobasal degeneration - CBD. Även anhöriga är välkomna här.

YNGRE PARKINSON ANHÖRIG på Facebook finns för dig som är anhörig till någon i yrkesverksam ålder.

 

 

 

 

 

 

Att få diagnosen Parkinsons sjukdom

 

Ofta har man under lång tid haft olika diffusa symptom som man vänt sig till vårdcentalen med. Buden har varit många om vad det kan vara men ingen behandling har riktigt hjälpt. Man söker på internet och diagnosticerar sig själv med stigande oro, till slut kommer man till neurologen. Då får man den helt osannolika diagnosen, trots att man har decennier kvar till pensionen. Så står man där med ett recept på L-dopa och frågorna hopar sig. Hur kommer livet att bli? Familjen? Jobbet?

Så är det för många. För andra kommer diagnosen som en bekräftelse på det man redan är övertygad om... även om man inte vill höra det.

Läs mer om Parkinsons sjukdom på förbundets sidor.

Information om Parkinsons sjukdom (1177)

 

 

Med många medlemmar blir vi ett starkt förbund som kan påverka villkoren för oss med Parkinson. Som medlem i Parkinsonförbundet är du automatiskt med i nätverket Yngre Parkinson utan kostnad.