Ordförandebrev


Information från förbundstyrelsens möten skickas till alla ordföranden i länsföreningarna. Några dagar senare publiceras breven här på webben.

Ordförandebrev juni 2017

Ordförandebrev april 2017

Ordförandebrev februari 2017

Ordförandebrev december 2016

Ordförandebrev oktober 2016

Ordförandebrev september 2016