Medlemsförmåner


Olycksfallsförsäkring i Unik försäkring

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsvillkor 2016 (pdf)

För mer information om försäkringen, kontakta Unik försäkring


Vill du anmäla en skada?

Ring Unik försäkring tel: 010-490 09 91

Uppge försäkringsnummer: 36 35 92

Blankett för skadeanmälan (pdf)


Försäkringsomfattning

Försäkringsmoment

Försäkringsbelopp

Medicinsk invaliditet 300.000 kr
Merkostnader 50.000 kr
Personliga tillhörigheter 15.000 kr
Läke-, rese- & tandskadekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Hjälpmedel 100.000 kr
Dödsfall p.g.a olycksfall 25.000 kr
Krishjälp 25.000 kr