Medlemsförmåner


Olycksfallsförsäkring i Unik försäkring

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsvillkor 2016 (pdf)

För mer information om försäkringen, kontakta Unik försäkring


Vill du anmäla en skada?

Ring skadeavdelningen på tel: +46 8 517 296 00 

Uppge försäkringsnummer: 36 35 92

Blankett för skadeanmälan (pdf)


Försäkringsomfattning

Försäkringsmoment

Försäkringsbelopp

Medicinsk invaliditet 300.000 kr
Merkostnader 50.000 kr
Personliga tillhörigheter 15.000 kr
Läke-, rese- & tandskadekostnader Nödvändiga och skäliga kostnader
Hjälpmedel 100.000 kr
Dödsfall p.g.a olycksfall 25.000 kr
Krishjälp 25.000 kr